Każdy młody stażem przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie 7 dni od rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Zgłoszenie do ZUS dokonywane jest na podstawie wniosku EDG-1 ( wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej). W adekwatnym do miejsca siedziby firmy, oddziale Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych trzeba zgłosić do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego płatnika (firmę) i podatników (jej właściciela i pracowników). Ewentualnych pracowników i osoby współpracujące zgłasza się do ubezpieczenia w terminie 7 dni od podjęcia pracy.

Rozpoczynający działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom:

- wypadkowemu,
- rentowemu,
- emerytalnemu,
- nieobowiązkowe ubezpieczenie - ubezpieczenie chorobowe,
- zdrowotnemu,
- dodatkowo opłacane składki na Fundusz Pracy

Jeżeli pracodawca zatrudnia pracowników, zobowiązany jest opłacać także:

- składki ZUS dla pracowników,
- składki na Fundusz Pracy,
- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Zgłoszenie płatnika składek zgłaszane jest na formularzu ZUS ZFA, do którego obowiązkowe jest dołączenie kopii decyzji o otrzymaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz zaświadczenie o przypisaniu numeru REGON. Zgłoszenie podatników do ubezpieczeń dokonuje się na druku ZUS ZUA. W sytuacji gdy właściciel oprócz prowadzenia firmy, pracuje również na pełny etat za płacę co najmniej 849 zł brutto na miesiąc (minimalne wynagrodzenie), to zamiast ZUA wypełnia druk ZZA (zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego).

Pełny ZUS to miesięczny wydatek około 850 zł. Aktualnie jednak funkcjonuje preferencyjna stawka dla początkujących przedsiębiorców w okresie pierwszych 2 lat prowadzenia firmy. jej kwota to 350,43 zł i obejmuje sumę składek z nieobowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na Fundusz Pracy). Co ważne, należy składać do ZUS tylko oryginalne formularze pobrane w siedzibie ZUS czy formularze wydrukowane z programu Płatnik (nieodpłatny program, dostępny w oddziałach ZUS oraz na stronie www.zus.pl).