Wystawiłem fakturę w euro dla kontrahenta zagranicznego. Wpływ za tę fakturę otrzymałem od niego na moje konto walutowe. Po kilku dniach dokonałem wymiany z euro na złotówki. W jaki sposób i według jakiego kursu powinienem rozliczyć różnice kursowe?

Andrzej, Mszana Dolna

W takiej sytuacji do obliczenia różnic kursowych powinien Pan uwzględnić wartość wykazaną na fakturze oraz wartość wpływu. Oba zdarzenia należałoby rozliczyć zgodnie ze średnim kursem Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego zdarzenie - tzn. wystawienie faktury i dzień wpływu na konto.

Różnicę między kwotami należy zaksięgować jako przychód, jeśli kwota wpływu będzie większa niż kwota wynikająca z faktury, lub też jako koszt w sytuacji odwrotnej - gdy kwota widniejąca na fakturze jest wyższa niż kwota wpływu.