Car-InsuranceZdarza się, że nie tylko pracodawca, ale także jego pracownicy używają samochodów prywatnych w celach służbowych. Takie postępowanie jest jak najbardziej prawidłowe, natomiast sposobem na rozliczenie prywatnego środka transportu pracownika jest ryczałt samochodowy. 

 

Maksymalne miesięczne kwoty takiego ryczałtu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Zgodnie z tymi przepisami, limity określone są zgodnie z liczbą mieszkańców w danej gminie lub mieście oraz z pojemnością skokową silnika samochodu, i wynoszą:

  • 300 km (do 100 tys. mieszkańców) - 156,42 dla samochodów o pojemności do 900 cm3 i 250,74 dla większych,
  • 500 km (od 100 do 500 tys. mieszkańców) - analogicznie do ww., 260,70 zł lub 417,90 zł,
  • 700 km (od 500 tys. mieszkańców) - 364,98 lub 585,06 zł.

Zwrot kosztów następuje po uprzednim złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu w danym miesiącu. W dokumencie takim powinny znaleźć się: dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny), ilość dni nieobecności pracownika w danym miesiącu oraz ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.