Przedsiębiorca wciągnął do ewidencji środków trwałych prywatny samochód, którego masa całkowita nie przekracza 3,5 t ma on tylko jeden rząd siedzeń i  oddzielony jest trwałą przegrodą  od części przeznaczonej do przewozu ładunków, przez co został zakwalifikowany jako wielozadaniowy, co potwierdza zaświadczenie wydane przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów. Powyższe zostało także potwierdzone stosowną adnotacją zamieszczoną w dowodzie rejestracyjnym. Wobec powyższego właściciel będzie miał prawo do pełnego odliczenia. podatku VAT od wydatków związanych z eksploatacją tego samochodu, bez konieczności prowadzenia kilometrówki. Wydatki poniesione na zakup części do samochodu w lutym wyniosły: netto: 406,50 VAT: 93,50 brutto: 500 zł   Jak należy zaksięgować fakturę za zakup części gdy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT? Do kpir należy zaksięgować  pełną kwotę netto 406,50 zł Do rejestru VAT zakupu ujmuje się 100% VAT z uwzględnieniem pełnej kwoty: netto 406,50 zł oraz VAT 93,50 zł W systemie wFirma księgowanie powinno zostać poprzedzone wprowadzeniem samochodu do ewidencji środków trwałych wg schematu: EWIDENCJE>> MAJĄTEK>> DODAJ ŚRODEK TRWAŁY>> w nowo otwartym oknie należy podać wszystkie dane pojazdu i następnie wybrać schemat odliczenia 100%. Dodatkowo w związku z przekazaniem z majątku prywatnego przedsiębiorca przygotował oświadczenie. Kolejnym krokiem jest zaksięgowanie wydatku poniesionego na zakup części samochodowych, odbywa się to wg schematu: WYDATKI » DODAJ WYDATEK » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT) » KOSZTY DZIAŁALNOŚCI » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU. Pomimo, iż masa samochodu nie przekracza 3,5 t możliwe jest pełne odliczenie podatku VAT, ponieważ zgodnie z art. 86a ust. 9 ustawy o VAT  do samochodów ciężarowych zalicza się także pojazdy których masa całkowita nie przekracza 3,5 t. które dodatkowo spełniają warunki:

  • mają jeden rząd siedzeń, oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
    • klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
    • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
  • posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.
Ważne! Faktura na zakup paliwa do samochodu księgowana jest do systemu poprzez specjalnie do tego stworzony schemat: WYDATKI >> DODAJ WYDATEK>> FAKTURA VAT, “rodzaj wydatku” należy wybrać ZAKUP PALIWA DO POJAZDU.