Posiadanie samochodu ciężarowego w przedsiębiorstwie, jest przeważnie zyskowniejsze, niż posiadanie osobowego auta. Właściciele firm posiadający samochody ciężarowe, które wchodzą jako środki trwałe w wyposażenie firmy, mogą bez komplikacji odliczać koszt VATu od zakupionego paliwa napędowego. Mogą także przy zakupie wyżej wymienionego auta odliczyć 100% podatku VAT, który opłacili przy jego zakupie. Taka opcja stwarza możliwość dużych oszczędności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Które samochody mogą być więc zaklasyfikowane jako ciężarowe?

W mocy prawa, ciężarowym pojazdem jest:

Pojazd, posiadający jeden rząd siedzeń, za którym znajduje się ścianka albo stabilna przegroda oddzielająca kabinę osobową od załadowni. Takie auta kwalifikowane są jako: wielozadaniowe, van,
Pojazd, posiadający kabinę osobową a także nadwozie dedykowane do załadunku, których oba te elementy są od siebie rozdzielone konstrukcyjnie,
Pojazd, posiadający więcej, niż jeden rząd siedzeń, za którymi znajduje się ścianka albo stabilna przegroda oddzielająca kabinę osobową od załadowni. W takim przypadku załadownia powinna posiadać określoną długość, która przekracza 50% długości całego auta. Długość tą oblicza się od dolnej krawędzi przedniej szyby do punku wyprowadzonego w pionie od tylnej krawędzi podłogi załadowni. Od tych dwóch punktów należy przeprowadzić linię poziomą, która musi być równoległa do boków tego pojazdu,
Pojazd z otwartą częścią przeznaczoną do załadunku,
Pojazd, który w rozumieniu prawa, jest pojazdem specjalnym (koparkospycharka, pojazdy służące do oczyszczania dróg, bankowóz, pojazdy służące do zimowego utrzymania dróg, pojazd do prac wiertniczych, koparka, pomoc drogowa, żuraw samochodowy, agregat spawalniczy/elektryczny, podnośnik do prac interwencyjno-montażowych, ładowarka)


Z powyższego wychodzi, że każdy inny samochód, którego masa nie przewyższa 3,5 tony oraz który przeznaczony został do przewożenia maksimum 9 osób wraz z prowadzącym, będzie pojazdem osobowym. Prawo przewiduje jednak sposobność posiadania pojazdów, które w drodze przeklasyfikowania, zostały samochodami ciężarowymi. Są to auta z tak zwaną homologacją producenta albo importera, popularnie nazywane pojazdami z kratką.