iStock_000019601238Small Fakturę VAT wystawia zazwyczaj sam sprzedawca. Jednak czy wiesz, że istnieje możliwość, że to nabywca wystawi fakturę? Czym jest i na czym polega samofakturowanie (znane także jako self-billing), dowiesz się z naszego artykułu.

Na czym polega samofakturowanie?

Jeżeli nabywca chce sam wystawić fakturę, kontrahenci muszą sporządzić umowę. Sprzedawca upoważnia w niej nabywcę do wystawiania faktury VAT w jego imieniu. W umowie musi być jasno określone, jakich towarów lub usług dotyczy oraz jaki jest zakładany czas upoważnienia. Warto także określić, w jaki sposób sprzedawca zatwierdzi fakturę wystawioną przez nabywcę. Faktura wystawiona przez nabywcę musi zawierać wszystkie elementy tradycyjnej faktury VAT, a dodatkowym elementem będzie oznaczenie "samofakturowanie"

Czy każdy może wystawić fakturę za sprzedawcę?

Według  art.106b ust.1 pkt 1 ustawy o VAT, fakturę może wystawić:

  • podatnik podatku VAT,
  • podatnik podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze,
  • osoba prawna niebędąca podatnikiem.

Czego może dotyczyć samofakturowanie?

Samofakturowanie może odnosić się do:

  • sprzedaży (dostawy towarów, świadczenie usług na terytorium kraju, jak również wewnątrzwspólnotowego eksportu i dostawy towarów),
  • zaliczek,
  • dostawy towarów i świadczenia usług przez polskiego podatnika, gdy miejscem transakcji jest terytorium państwa trzeciego.

Sprzedawca zwolniony z VAT a samofakturowanie

Nawet podatnik zwolniony z VAT może wystawić fakturę. W sytuacji, kiedy nabywca towaru bądź usługi zażąda od podatnika wystawienia faktury VAT, ma nawet taki obowiązek. Żądanie takie musi być jednak złożone w ciągu 3 miesięcy (licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub otrzymano zapłatę). Wnioskując przez analogię, nabywca może wystawić fakturę w imieniu i na rzecz podatnika zwolnionego z podatku.