Wraz z upływem czasu coraz popularniejszy staje się handel w internecie. Przedsiębiorcy coraz częściej  decydują się na sprzedaż towarów na aukcji kierując swoją ofertę do ludzi z całej Europy. Prowadzący sprzedaż wysyłkową za granicę powinni jednak pamiętać, że tego rodzaju czynności rodzą obowiązek wystawienia faktury.

Sposób opodatkowania

Sprzedaż wysyłkowa dokonywana na rzecz odbiorców z unii europejskiej kwalifikuje się jako transakcja wewnątrzwspólnotowa, ma ona jednak szczególny charakter. W przypadku sprzedaży  wysyłkowej za granicę odbiorca nie ma obowiązku rozliczać bowiem wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru (WNT). Sprzedaż wysyłkową na terenie UE należy opodatkować w Polsce zgodnie z obowiązującą u nas stawką podatku VAT  (pod warunkiem nieprzekroczenia określonego limitu - zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej). Jeśli wartość sprzedaży wysyłkowej za granicę przekroczy wspomniany limit, powstaje obowiązek opodatkowania sprzedaży w kraju docelowym wysyłki.

Nie zapomnij o fakturze!

Sprzedaż wysyłkowa za granicę jest nierozerwalnie połączona z koniecznością udokumentowania transakcji fakturą. Nie ma tutaj znaczenia czy naszym konsumentem jest inna  firma, czy też osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Również nabicie sprzedaży na kasę fiskalną nie zwalnia z obowiązku wystawienia faktury. Sprzedaż wysyłkowa za granicę zawsze rodzi obowiązek wystawienia faktury. - również w przypadku przedpłaty lub zaliczki na poczet tej sprzedaży.

Jak wystawić fakturę?

Faktura może zostać wystawiona w dowolnie wybranym języku. Sprzedawca powinien jednak pamiętać, że faktura powinna zostać wystawiona w odpowiedniej walucie - określonej umową. Jeśli na aukcji cena widnieje w złotówkach, fakturę za zakupy na tej aukcji również należy wystawić w złotówkach.