Rozmowy telefoniczne są dzisiaj nieodłącznym elementem biznesu – większość przedsiębiorców posiada telefon komórkowy, który ułatwia kontakt z pracownikami lub kontrahentami, a także pozyskiwanie nowych klientów. Opłatę związaną z zakupem sprzętu można wliczyć w koszty lub wprowadzić do majątku firmy jako środek trwały. Które rozwiązanie warto wybrać?

Telefon komórkowy – zaksięgować w kosztach, czy uznać za środek trwały?

W sytuacji, gdy wartość zakupionego telefonu nie przekracza 3 500 zł, sprzęt ewidencjonowany jest bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu – zasada ta dotyczy wartości netto w przypadku czynnych podatników VAT oraz brutto, jeśli chodzi o podatników zwolnionych z VAT. Należy pamiętać, że jeśli wartość sprzętu wynosi 1500 – 3500 zł, zakup należy wprowadzić do Ewidencji Wyposażenia. Co zrobić, gdy wartość zakupu przekracza 3500 zł? Wówczas telefon należy wprowadzić do Ewidencji Środków Trwałych, a także poddać amortyzacji.

Amortyzacja telefonu komórkowego

Chcesz, aby telefon stanowił majątek firmy? Pamiętaj, że sprzęt musi spełniać kryteria, pozwalające na wprowadzenie go do Ewidencji Środków Trwałych. Przede wszystkim powinien stanowić własność lub współwłasność przedsiębiorcy, a także być w pełni sprawny w momencie przyjęcia go do użytkowania. Nie zapominaj też, że telefon musi służyć dłużej niż rok i być wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Często wykorzystywanym sposobem amortyzacji środków trwałych jest metoda liniowa polegająca na stopniowym zaliczaniu wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Telefony komórkowe amortyzowane są przy wykorzystaniu stawki 20% w ciągu roku przez okres 5 lat. Można również skorzystać z amortyzacji jednorazowej – polega na zaliczeniu wydatku związanego z zakupem do kosztów uzyskania przychodów już w miesiącu przyjęcia urządzenia do majątku firmy. Metoda ta dotyczy przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym lub posiadają status małego podatnika. Zobacz też:

karta ewidencji czasu pracy praca przy komputerze rozliczenie zaliczki