Termin wystawienia faktury

Obecne przepisy dają dość dużą swobodę jeśli chodzi o termin wystawienia faktury. Nie obowiązuje już okres 7 dni, w którym należało udokumentować sprzedaż fakturą. Najczęściej przedsiębiorcy mają czas do 15 dnia miesiąca następującego po dostawie towarów lub wykonaniu usługi.

Do 15ego kolejnego miesiąca - zasady ogólne

Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Termin wystawienia faktury zaliczkowej

W przypadku otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem transakcji (czyli gdy otrzymano zaliczkę), podatnik również ma czas na wystawienie faktury zaliczkowej do 15ego kolejnego miesiąca.

Na 30 dni przed

Przepisy pozwalają również na wystawienie faktury przed sprzedażą. Mowa o tym w art. 106i ust. 7. Należy jednak dochować terminu maksymalnie 30 dni przed:

  • dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi,
  • otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Data wystawienia faktury za usługi budowlane

Usługi budowlane i budowlano-montażowe są jednym z wyjątków. W tym przypadku fakturę wystawia się nie później niż 30 dnia od daty wykonania usługi.

Termin wystawienia faktury za usługi ciągłe

Co do momentu wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż usług o charakterze ciągłym, istotne znaczenie ma ustalenie kiedy występuje obowiązek podatkowy. W art. 19a ust. 3 doprecyzowano, że usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności, aż do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. W takim wypadku obowiązek podatkowy powstaje najczęściej w ostatnim dniu miesiąca. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Znając moment powstania obowiązku podatkowego, można określić kiedy konieczne jest wystawienie faktury i będzie to najczęściej 15 dzień następnego miesiąca. Zobacz też:

 Badania wstępne do pracy Posiłki regeneracyjne Wynagrodzenie netto brutto