Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w myśl ustawy o VAT, to nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. W jakim terminie rozliczać tego typu zdarzenia? Wyjaśniamy poniżej!

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - obowiązek podatkowy

Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Zobacz też:

Okres próbny

Sprostowanie świadectwa pracy

Kalkulator wypłat

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów- terminy rozliczenia

Podatek VAT naliczony wynikający z WNT należy wykazać w tym samym okresie rozliczeniowym, co VAT należny, pod warunkiem, że otrzymamy fakturę w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Jednak jeżeli w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy nie otrzymamy faktury potwierdzającej WNT, będziemy musieli pomniejszyć wykazany wówczas VAT naliczony.

Katalog firm

Ważne!

Gdy faktura dokumentująca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów trafi do firmy po upływie 3 miesięcy, przedsiębiorca będzie mógł ponownie rozliczyć podatek naliczony w deklaracji VAT.