Początek przyszłego roku to czas wejścia w życie nowych przepisów, które dotyczą rozliczeń podmiotów świadczących usługi:

  • telekomunikacyjne,
  • nadawcze oraz
  • elektroniczne.

Nowelizacja wiąże się z implementacją dyrektywy UE w zakresie VAT do państwowego systemu prawnego. Co najważniejsze, od stycznia 2015 roku usługi te będą opodatkowane w kraju konsumpcji, a nie jak dotąd - w kraju siedziby usługodawcy. Zmiana taka nastąpi w ramach metody Mini One Stop Shop.  

Mini One Stop Shop - nowe obowiązki podatników świadczących usługi elektroniczne, telekomunikacyjne i nadawcze

Obowiązek opodatkowania usług telekomunikacyjnych, elektronicznych i nadawczych w państwie konsumpcji oznacza, że tam też trzeba będzie zarejestrować się jako podatnik VAT i rozliczać się z zagranicznym urzędem skarbowym z tytułu realizowanych usług.

Jeśli polski właściciel firmy realizuje tego rodzaju usługi na rzecz konsumentów jednego obcego państwa, wtedy nie pojawiają się żadne trudności. Jednak gdy konsumenci to osoby z różnych krajów, pojawiają się niejasności, a przedsiębiorca ma na głowie dużo dodatkowych obowiązków, takich jak zarejestrowanie się w każdym z państw jako podatnik VAT czy zważanie na regularne rozliczanie się w tym zakresie.

Rejestracja w każdym z krajów konsumpcji

Opisana na początku dyrektywa pozwala tym podatnikom, którzy realizują usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze na stosowanie uproszczonego rozwiązania w zakresie rozliczeń VAT - Mini One Stop Shop. Jest to procedura jednego okienka - ma ułatwić rozliczenie VAT należnego z tytułu realizacji w/w usług.

Ważne!
Usługi, które obejmuje Mini One Stop Shop, to między innymi:

  • roaming,
  • programy telewizyjne,
  • programy radiowe,
  • udostępnianie muzyki,
  • udostępnianie gier itd.

Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z mechanizmu Mini One Stop Shop (MOSS), nie będą zmuszeni do rejestrowania się w każdym z państw konsumpcji.

Jeśli podatnik będzie świadczył usługi dla konsumentów z kilku państw UE, otrzyma możliwość rozliczania się w polskiej skarbówce - ale będzie musiał pamiętać o użyciu właściwej dla kraju konsumpcji stawki podatkowej. W tym przypadku deklaracje trzeba będzie składać co kwartał - wyłącznie w formie elektronicznej.

Ważne!
Do skorzystania z Mini One Stop Shop (MOSS) co do zasady będą uprawnieni zarówno podatnicy mający siedzibę w jednym z krajów UE, którzy realizują usługi na rzecz konsumentów pochodzących z innego państwa członkowskiego, jak i podmioty spoza obszaru Unii.