Zanim przystąpi się do zrealizowania swoich planów biznesowych,występuje konieczność by odwiedzić kilka urzędów aby wypełnić niezbędne formalności. W jaki sposób to zrobić?

Własna firma? Z nami to nie problem!

Aby prowadzić własną działalność, trzeba zgłosić ją w urzędzie miasta, bądź urzędzie gminy. Dokonuje się tego poprzez formularz edg-1. W ten sposób firma zostaje wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej i od tego momentu już istnieje. Koszt wpisu to 100 PLN. Sam wpis w Ewidencji niestety nie wystarczy. Nowo powstałej należy nadać jeszcze odpowiedni numer statystyczny REGON. Niezbędny w tym celu jest formularz RG-1. Wskazuje się w nim podstawowy rodzaj planowanej działalności. Musi się on zgadzać z deklarowanym rodzajem, zgłoszonym w Urzędzie Gminy/Miasta. Przyznanie numeru REGON nic nie kosztuje i następuje w czasie do 14 dni od dnia zgłoszenia działalności wniosku w urzędzie statystycznym, zgodnym z miejscem zameldowania. By firma była w stanie w pełni funkcjonować, potrzeba również przypisać do niej indywidualny Numer Identyfikacji Podatkowej, tzw. NIP. W tym celu wypełnia się w urzędzie skarbowym, właściwym ze względu meldunku, formularz NIP-1. W przypadku prowadzenia firmy niezatrudniającej pracowników, NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) osoby fizycznej będzie jednocześnie NIP-em nowo powstałej działalności. Różnica powstaje dla spółek, tam urząd skarbowy przydziela zupełnie nowy numer. Wypada posiadać wiedzę, że osoba, która rozpoczyna działalność gospodarczą podlega także przymusowym ubezpieczeniom:
  • rentowym
  • zdrowotnym
  • wypadkowym
  • emerytalnym
  • na Fundusz Pracy
Dlatego też, wymagana jest rejestracja płatnika składek w ZUS. Trzeba to zrobić najpóźniej do siódmego dnia od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.