Urzędy pracy udzielają niezwrotne wsparcie finansowe dla chętnych, którzy mają zamiar otworzyć firmę. Jednorazowe środki na podjęcie firmy to alternatywa do działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przydzielane środki są bezzwrotne, a jedynym obwarowaniem staje się utrzymanie firmy przez minimum 12 m-cy od momentu przyznania dotacji.

Wielkość dotacji, jaka może być przyznana jednej osobie, nie może przekroczyć 6-krotności średniego wynagrodzenia. W zeszłym roku największa kwota, jaką można było dostać to 17900 PLN. Możliwości rozdysponowania dotacji jest zdecydowanie więcej, niż w przypadku działania 6.2 POKL. Podstawowa różnica polega na możliwości finansowania kosztów środków obrotowych. Trochę mniej rygorystycznie, mimo to również z procentowym ograniczeniem, traktowany jest temat auta dostawczego oraz ciężarowego.

Wsparcie z PUPu skierowane jest przede wszystkim do zainteresowanych, którzy mają zamiar uruchomić firmę w sektorach handlowym oraz usługowym. Zwłaszcza dlatego, że te branże mają małe szanse na przyznanie dotacji z działania 6.2 POKL. Dotacje przyznawane są wszystkim osobom, które są zainteresowane, do chwili skończenia limitów pieniężnych. Przesądza zatem kolejność zgłoszeń. W niektórych urzędach pracy przyznanie dotacji, powiązane jest z koniecznością szkolenia z obszaru zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej.