Przedsiębiorcy bardzo chętnie korzystają z ofert leasingowych z uwagi na fakt, że leasing jest bardzo atrakcyjną formą finansowania. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma prawo do wykupienia pojazdu z leasingu operacyjnego na bardzo preferencyjnych warunkach. Wielu podatników decyduje się na wykup samochodu z leasingu na cele prywatne. Jak kwestia takiego wykupienia wygląda w świetle ustawy o PIT i VAT?

Wykup samochodu z leasingu na cele prywatne

Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego przedsiębiorca może zdecydować się na wykupienie pojazdu na cele prywatne. Podatnik nie ma wówczas możliwości odliczenia VAT od zakupu samochodu. Wydatki poniesione w związku z wykupem nie mogą być ponadto  zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Samochód nie znajdzie się wówczas w ewidencji środków trwałych.

Wykup samochodu z leasingu - sprzedaż

Przedsiębiorca, który wykupił pojazd na cele prywatne musi liczyć się z tym, że późniejsza sprzedaż spowoduje u niego powstanie przychodu z działalności gospodarczej (jeżeli do zbycia dojdzie w ciągu 6 lat). Opinia ta jest spowodowana faktem, że podczas trwania umowy odliczany był VAT naliczony od rat leasingowych oraz wydatków związanych z bieżącym użytkowaniem pojazdu. Głównym argumentem jest jednak fakt, że warunki związane z wykupem samochodu są tak atrakcyjne ze względu na to, że wykupujący jest osobą prowadzącą działalność, a nie osobą prywatną. Istnieje jednak druga opinia na ten temat. Zgodnie z nią w momencie, kiedy samochód po wykupie nie był użytkowany w ramach działalności nie może być on ujęty w ewidencji środków trwałych. Z kolei przychód z działalności gospodarczej powstać może m.in. w przypadku sprzedaży środka trwałego. Zatem ciężko jest uznać, że w danej sytuacji mamy do czynienia z powstaniem przychodu z działalności. Zgodnie z interpretacją WSA samo odliczania VAT od rat leasingowych oraz wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu, nie warunkuje zaliczenia go do składników majątku przedsiębiorstwa. Wówczas, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT, jeżeli sprzedaż nastąpi po upływie 6 miesięcy nie będzie stanowiła przychodu. Podsumowując, wykup samochodu z leasingu na cele prywatne, a szczególnie jego późniejsza sprzedaż, nie może zostać jednoznacznie oceniony. Jest to spowodowane faktem, że organy podatkowe prezentują dwa odrębne stanowiska. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia za stosowne uznaje się wystąpienie o wydanie interpretacji indywidualnej.