iStock_000017932394SmallFaktury zbiorcze, za pomocą których przedsiębiorca może dokumentować więcej transakcji na jednym dokumencie, są dostępne już od początku 2013 r. Zgodnie z rozporządzeniem z 28 marca 2011 r. faktura może dokumentować kilka odrębnych dostaw towarów albo usług, pod warunkiem, że zostały one dokonane w trakcie jednego miesiąca. Dokument taki powinien zostać sporządzony najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca. Od początku 2014 r. rozporządzenie to przestało obowiązywać - czy w związku z tym zniesiona została także możliwość wystawiania faktur zbiorczych?

Na szczęście dla tych przedsiębiorców możliwość korzystania z faktur zbiorczych nie została wycofana. Co więcej, obecnie możliwe jest jeszcze bardziej elastyczne dokumentowanie transakcji zawieranych z jednym kontrahentem.

Zgodnie z art. 106i ust. 1 znowelizowanej Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) przedsiębiorca powinien wystawić fakturę do 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym dokonana została dostawa towarów albo wykonana usługa. Tym samym nie tylko nadal możliwe jest dokumentowanie przychodów z jednego miesiąca pojedynczym dokumentem - teraz na takiej fakturze możliwe będzie ujęcie transakcji z nawet dwóch miesięcy.

W jaki sposób? Jeśli np. przedsiębiorca wykonuje dla swojego kontrahenta usługę 1 maja, następnie 10 maja, 21 maja, a potem 14 czerwca, to wszystkie te transakcje może ująć na jednej fakturze, wystawionej 15 czerwca. Oczywiście należy pamiętać o tym, że mimo takiego sposobu dokumentowania wymienione transakcje mogą generować obowiązek podatkowy w różnych okresach, i to zarówno w zakresie VAT, jak i podatku dochodowego.

Polecamy:

przelicznik netto brutto