Od 8 września 2016 roku wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, której celem jest przystosowania procedury do możliwości współczesnej technologii. Postępowanie cywilne ulegnie więc informatyzacji, stąd możliwe będzie zajęcie rachunku bankowego dłużnika przez Internet.

Elektroniczne zajęcie konta przez komornika

Uchwalona przez Sejm nowela Kodeksu postępowania cywilnego umożliwi komornikom zajęcie rachunków bankowych dłużnika przez Internet. Na mocy omawianej noweli procedura cywilna ma ulec informatyzacji, co z punktu widzenia postępu technologicznego zasługuje na pozytywną ocenę. Obecne regulacje zostaną w ten sposób przystosowane do faktycznych możliwości techniki, co zapewne znacznie uprości postępowanie.

Korespondencja z komornikiem drogą elektroniczną

Nie tylko zajęcie rachunku bankowego dłużnika będzie możliwe drogą elektroniczną. Również korespondencja banku z komornikiem przeniesie się do Internetu. W tym celu zostanie stworzony specjalny system informatyczny, a sam proces wymiany korespondencji będzie oparty na dedykowanych szablonach pism, jednakowych dla wszystkich komorników i innych uczestników wymiany informacji  Ustawodawca wyszedł przy tym z założenia, że banki, jako lepiej i wcześniej przystosowane do komunikacji elektronicznej, będą obowiązane do przekazywania komornikom informacji o stanie konta dłużnika, w tym, jakie środki są zgromadzone na jego koncie, czy rachunek podlega zajęciu i czy w tym zakresie istnieją jakieś ograniczenia. Z drogi elektronicznej komunikacji będą korzystały również organy podatkowe. Przykładowo drogą elektroniczną będą zajmowane również wierzytelności wynikające z nadpłaty podatku, o których wiedzę posiadają urzędy skarbowe.

Egzekucja z rachunku bankowego przez Internet

Nowelizacja umożliwia także prowadzenie egzekucji z rachunku bankowego dłużnika za pomocą systemu teleinformatycznego. Nowelizacja nakłada obowiązek prowadzenia takiego systemu nie tylko na komorników, ale także zobowiązuje do tego banki, sądy i inne organy zobowiązane odrębnymi regulacjami. Koszty dostępu i funkcjonowania systemu teleinformatycznego zostaną zaliczone do kosztów egzekucyjnych, do których uprawniony jest komornik.

Od kiedy będzie możliwe elektroniczne zajęcie rachunku bankowego

Elektroniczne zajęcie rachunku bankowego dłużnika, zgodnie z zapewnieniami Prezesa Krajowej Rady Komorniczej, będzie możliwe wkrótce po wejściu nowej procedury cywilnej w życie, tj. po 8 września 2016 roku.

 Polecamy:

netto brutto kalkulator