Opłacanie zaliczki na podatek dochodowy często wśrod początkujących przedsiębiorców budzi wątpliwości. Wielu przedsiębiorców zastanawia się czy wystarczy opłacenie zaliczki na podatek dochodowy czy też konieczne jest wysłanie dodatkowej dokumentacji. Sprawdź, czy zaliczka na podatek dochodowy wymaga złożenia dodatkowej dokumentacji.  

Zaliczka na podatek dochodowy a PIT-5

Wpłacając zaliczkę na podatek dochodowy przedsiębiorcy do końca roku 2006 zobowiązani byli do do wysyłki deklaracji PIT-5. Od 1 stycznia 2007 roku należy wyłącznie opłacić zaliczkę na podatek dochodowy wpisując w tytule np. PIT-5 za 2/2017 bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych deklaracji. Zobacz też:

kalkulator wynagrodzenia netto

Zaliczka na podatek dochodowy - terminy

W przypadku rozliczania podatku dochodowego na zasadach ogólnych i jak i w oparciu o podatek liniowy zaliczkę należy opłacić do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, którego zaliczka dotyczy lub do dnia 20 miesiąca następującego po kwartale którego zaliczka dotyczy w przypadku rozliczeń kwartalnych. Szczegóły w zakresie wyliczania zaliczki na podatek dochodowy znajdą Państwo w artykule: Zaliczki na podatek dochodowy