Prawidłowo działające państwo, dba o swych obywateli. Do tego celu wykorzystuje rozbudowany system socjalny, który, jeżeli jest prawidłowo pomyślany, otwiera nad mieszkańcami parasol bezpieczeństwa. Obywatele tego kraju korzystać mogą z przeróżnej pomocy, także pieniężnej. Pomoc ta to tak zwane zasiłki. Zasiłkiem jest specyficzny rodzaj pomocy materialnej (przeważnie pieniężnej) dawanej przez organy władzy krajowej (instytucje oraz organizacje non-profit). W Polsce zasiłki przyznawane są przez adekwatne, w odniesieniu do miejsca zameldowania obywatela, gminy, które, w celu dystrybucji pomocy, pomagają sobie MOPS-ami i ZUS-em. Jest dużo typów zasiłków, które może dawać nasz kraj. Są to m.in.: Zasiłek macierzyński, Zasiłek chorobowy, Zasiłek rodzinny, Zasiłek pielęgnacyjny, Zasiłek pogrzebowy Zasiłek dla bezrobotnych i dużo innych Niżej, krótko, opisany zostanie zasiłek macierzyński. Zasiłkiem macierzyńskim nazywamy specyficzny rodzaj pomocy finansowej, który zachodzi w momencie: Gdy pracownica przyjęta do pracy na umowę o pracę, na czas dłuższy niż 1 m-c, dowiaduje się, że jest w stanie błogosławionym, mimo to będąc w stanie błogosławionym, nie może w dalszym ciągu pracować (umowa jest przedłużona do dnia urodzenia dziecka), Gdy ojciec dziecka lub inna pokrewna (ubezpieczona) osoba, odchodzi z pracy oraz podejmuje się opieki nad dzieckiem, którego matka porzuciła albo zmarła, Gdy biologiczny ojciec dziecka, którego matka po skorzystaniu z 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, postanowiła wrócić do pracy, bierze na siebie sprawowanie dalszej pieczy nad nim w ramach przysługującego matce urlopu macierzyńskiego, Przyjęcia pod opiekę dziecka do lat 7 albo w sytuacji dziecka do lat 10, wobec którego użyte zostało odroczenie obowiązku szkolnego (odstępstwo stanowi profesjonalna rodzina zastępcza), Urodzenia dziecka Należy pamiętać, iż możliwość skorzystania z zasiłku przysługuje jedynie osobom, które podlegają polisie chorobowej. Zatrudniona, która wydała na świat dziecko, a została zwolniona z powodu ogłoszenia bankructwa firmy albo likwidacji pracodawcy, ma możliwość skorzystania z zasiłku macierzyńskiego na dotychczasowych warunkach (wydłuża się ubezpieczenie chorobowe). Identycznie dzieje się w przypadku, kiedy w wyniku bankructwa albo likwidacji działalności, kobieta, będąca w ciąży, traci prawo do ubezpieczenia chorobowego (traci posadę). W wyżej wymienionej sytuacji przysługuje jej do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Od 1 stycznia 2010 roku przedłużeniu uległy urlopy macierzyńskie, podczas których pobierać można zasiłek macierzyński. Aktualnie jest to: 20 tyg. (140 dni) w sytuacji urodzenia jednego dziecka podczas jednego porodu 31 tyg. (217 dni) w sytuacji urodzenia dwojga dzieci podczas jednego porodu 33 tyg. (231 dni) w sytuacji urodzenia trojga dzieci podczas jednego porodu 35 tyg. (245 dni) w sytuacji urodzenia 4 dzieci podczas jednego porodu 37 tyg. (259 dni) w sytuacji urodzenia 5 i więcej dzieci podczas jednego porodu Darmowy katalog SEO Obecnie, prawodawstwo przewiduje też jednorazowy zasiłek w sytuacji urodzenia dziecka. Tak zwane becikowe należy się matce w czasie do 3 m-cy po urodzeniu dziecka. Jego wysokość to 1000zł.