shutterstock_61080601Nowe przepisy podatkowe dają przedsiębiorcy wybór co do metody rozliczania podatku VAT. Przy określonych warunkach można zdecydować się na odliczanie 100% lub 50% podatku, także od nabycia samochodu osobowego. Co więcej, raz podjęta decyzja nie jest wcale ostateczna - podatnik może zmienić zdanie i formę rozliczania podatku. W takiej sytuacji musi pamiętać o formalnościach oraz obowiązkowej korekcie VAT.

Podatek VAT od zakupu samochodu - od 1 IV 2014 r.

Na początku warto przypomnieć sobie, z jakimi dwoma alternatywami w rozliczaniu VAT podatnik ma do czynienia w przypadku nabycia samochodu po 1 kwietnia 2014 r. Jeśli nabywany jest pojazd, który będzie przeznaczony wyłącznie na cele działalności gospodarczej, podatnik zyskuje prawo do odliczenia całej kwoty podatku VAT naliczonego. W sytuacji, gdy samochód osobowy nie jest przeznaczony na cele wyłącznie firmowe, to odliczyć można tylko 50% podatku naliczonego przy nabyciu.

Jeśli jednak przedsiębiorca zdecyduje się na zmianę przeznaczenia samochodu w okresie 60 miesięcy od nabycia, będzie zobowiązany do skorygowania odliczonego podatku. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku sprzedaży samochodu, jeśli odliczono od niego tylko 50% podatku VAT. Warto także zwrócić uwagę na samochody o wartości nie większej niż 15 000 zł - w ich przypadku okres w którym obowiązuje korekta to 12 miesięcy.

Korekta VAT przy samochodach - obliczanie

Na czym polega korekta VAT? Korekcie nie będzie podlegać cała wartość podatku, ale kwota proporcjonalna do okresu, w jakim podatnik zdecyduje się na sprzedaż lub zmianę przeznaczenia samochodu. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca zdecydował się najpierw na 100% odliczenie, a następnie dokonał zmiany formy użytkowania na nie tylko firmowe, konieczne będzie pomniejszenie odliczonego podatku VAT o część odliczonej kwoty.

Natomiast przy zmianie w drugą stronę może okazać się, że korekty podatnik dokona na plus. Jeśli bowiem początkowo zdecydował się na formę użytkowania umożliwiającą odliczenie tylko 50% podatku, a następnie zmienił ją na taką, dzięki której odliczeniu podlega 100% VAT, to będzie miał prawo do odliczenia nieodliczonej dotychczas kwoty podatku. Oczywiście, tutaj także należy wziąć pod uwagę okres użytkowania samochodu i dokonać korekty proporcjonalnie.