Zmiana nazwy firmy

Zmiana nazwy firmy w niektórych okolicznościach jest wymagana, a czasem wynika z przebranżowienia działalności. Przyczyny zmiany nazwy są przeróżne. Jednak nazwa firmy to jej podstawowy element. Bowiem bez niej firma nie może funkcjonować. Nazwa firmy musi spełniać określone wymogi. Jednak w niektórych sytuacjach konieczna jest zmiana nazwy firmy.

 

Jakie warunki musi spełniać nazwa firmy?

Podstawowym elementem nazwy firmy jest imię i nazwisko przedsiębiorcy. Bez tych danych Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, która prowadzi rejestr firm nie zarejestruje działalności. Jednak oprócz imienia i nazwiska nazwa firmy może zawierać również dodatkowe elementy, takie jak: pseudonim, określenie wskazujące na przedmiot lub rodzaj prowadzonej działalności, czy też inne, dodatkowe elementy.

Należy jednak mieć na względzie, że nazwa firmy powinna być taka, by celowo nie wprowadzać w błąd co do rodzaju wykonywanej działalności.

Wymogi dotyczące nazwy firmy uzależnione są również od tego jaką formę prawną posiada firma. Bowiem nazwy spółek osobowych muszą zawierać co najmniej nazwisko jednego ze wspólników. Natomiast spółki kapitałowe mają pełną swobodę w nadawaniu nazwy firmie pod warunkiem, że zamieszczą w niej dopisek “spółka akcyjna” bądź “ spółka z o.o.”

Zmiana nazwy firmy - formalności

Zmiana nazwy firmy powinna zostać zgłoszona do CEIDG w przeciągu 7 dni od jej dokonania. W tym celu należy złożyć formularz CEIDG-1 do urzędu miasta. Aktualizacja danych poprzez CEIDG jest równoczesną aktualizacją danych w Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym oraz właściwym oddziale ZUS lub KRUS. Jest to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, gdyż nie muszą zmiany nazwy firmy zgłaszać w każdym miejscu oddzielnie. Wystarczy zgłosić to w urzędzie miasta, a ten automatycznie powiadomi o tym pozostałe instytucje.

Ponadto spółki, które podlegają wpisowi w KRS muszą złożyć zgłoszenie aktualizacyjne wraz z uchwałą zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy zmieniającą nazwę.

Zmiana nazwy firmy a faktura wystawiona przed dokonaniem zmiany

Przedsiębiorca, który chce dokonać zmiany nazwy firmy może obawiać się konieczności korygowania dokumentów wystawionych przed zmianą. Otóż dobra wiadomość jest taka, iż nie trzeba dokonywać zmian w dokumentach wystawionych przed zmianą nazwy firmy. Bowiem firma zawiera dane osobowe przedsiębiorcy, więc wiadomo kto jest wystawcą faktury. Jednak na dokumentach wystawianych już po zmianie nazwy firmy konieczne będzie już umieszczanie nowej nazwy.

Zmiana nazwy firmy - dodatkowe obowiązki przedsiębiorcy

Zmiana nazwy firmy wiąże się z jeszcze jednym obowiązkiem dla przedsiębiorcy. Otóż o zmianie musi on poinformować swoich kontrahentów, by faktury wystawiane przez nich miały aktualne dane. Jeśli jednak dojdzie do przeoczenia tej kwestii konieczne będzie dokonanie korekt dokumentów, czy też wystawienie not korygujących.

Zmiana nazwy firmy wbrew pozorom nie jest skomplikowaną czynnością. Jeśli przedsiębiorca z jakiś powodów chce ją zmienić nie ma powodów, by obawiać się formalności z tym związanych.