Ministerstwo Finansów nie ustaje w tworzeniu nowej rzeczywistości podatkowej. Rozpoczęto bowiem prace nad sporządzeniem projektu nowego Kodeksu podatkowego, który miałby zastąpić obecnie stojącą na czele polskiego prawa podatkowego - Ordynację podatkową.

Obecna “konstytucja” podatkowa - Ordynacja podatkowa

Ordynacja podatkowa to ustawa z dnia 29.08.1997 r. określająca przede wszystkim prawa i obowiązki organów podatkowych, jak i prawa i obowiązki samych podatników. Uwzględniając zmiany jakie nastąpiły od końca lat 90. zarówno na arenie międzynarodowej życia gospodarczego, jak i na tle zmian gospodarczych w kraju, fundamentalny akt prawny nie był długo aktualizowany. Owszem, nowelizacji było wiele, ale dokonywane były one jedynie punktowo, bez uwzględnienia szerokiego spektrum potrzeb. Obecnie ma się to zmienić. Już w 2014 roku stopniowo zaczęto wprowadzać do Ordynacji podatkowej rewolucyjne wręcz zmiany, a Minister Finansów zapowiedział, że na tym nie koniec. Planuje się powołanie w miejsce obecnej ustawy Kodeksu podatkowego.

Nowa “konstytucja” podatkowa - Kodeks podatkowy

Obecnie mają rozpocząć się prace nad stworzeniem podstawowych założeń, czyli podwalin nowego aktu prawnego. Ponieważ, jak deklaruje ministerstwo, głównym celem jest praktyczność kodeksu postuluje się powołanie specjalnej komisji kodyfikacyjnej ds. prawa podatkowego, która miałaby się składać z członów reprezentujących różne środowiska. Zaproszeni do niej mieliby zostać m.in.:

  • przedstawiciele nauki,

  • sędziowie,

  • pracodawcy,

  • konsumenci,

  • przedstawiciele samorządu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Plan zakłada również, aby komisja powołana była w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Tak zorganizowana komisja składająca się zarówno z naukowców i ekspertów, ale również praktyków miałaby zapewniać neutralność polityczną oraz uwzględniać stanowiska grup, którym przyświecają różne cele i oczekiwania. Dzięki stworzeniu Kodeksu podatkowego zastępującego Ordynację planuje się uprościć prawo i procedury podatkowe, tak aby mogły z nich korzystać swobodnie nie tylko instytucje organów skarbowych ale również i sami przedsiębiorcy-podatnicy.

Rzetelny podatnik ma zostać wyróżniony w Kodeksie podatkowym

Dodatkowo planuje się, by przepisy stwarzały zachętę do rzetelnego wywiązywania się z obowiązków podatkowych. Miałaby nią być Karta Rzetelnego Podatnika nadająca pewne przywileje w kontaktach z fiskusem. Karta przyznawana byłaby na czas określony na podstawie weryfikacji rzetelności rozliczeń danego podatnika z urzędem skarbowym w ostatnich 5 latach. W ten sposób Ministerstwo Finansów chciałoby premiować prawych podatników wyrażając swoje zaufanie do uczciwości ich postępowań.   

Jeżeli zmiana Ordynacji podatkowej na Kodeks podatkowy w rzeczywistości nie ograniczyłaby się jedynie do zamiany nazwy, plan nowelizacji można postrzegać jako ciekawy i powszechnie pożądany. W szczególności przedsiębiorcy oczekują tego, by przepisy podatkowe zaczęły jasno określać zasady postępowania i przede wszystkim, aby zmiany przyczyniły się do ograniczenia biurokracji.