Przedsiębiorca w prowadzonej działalności gospodarczej może, zamiast samochodu, używać motocykla. Wydatki związane z wykorzystywaniem go na potrzeby firmy oraz zakup paliwa, podatnik ma prawo zaliczać do kosztów podatkowych (m. in. polisa ubezpieczeniowa, części, naprawy, przeglądy). Problem pojawia się przy uznawaniu za koszty uzyskania przychodów zakupu kasku i odzieży ochronnej. Czy odzież motocyklowa jako koszt uzyskania przychodu jest akceptowana przez organy podatkowe? Są różne interpretacje.

Odzież motocyklowa jako koszt uzyskania przychodu

Przykładem stanowiącym o niemożności zaliczania wydatków na odzież używaną podczas jazdy na motocyklu przez przedsiębiorcę do kosztów podatkowych jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 lipca 2009 r. (IPPB1/415-454/09-2/AG). Stwierdził on bowiem, iż „wydatek poniesiony na zakup odzieży motocyklowej nie ma w przedmiotowej sprawie ani bezpośredniego, ani pośredniego związku z osiągnięciem przychodów, bądź zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Bezpośrednim celem, jaki jest związany z zakupem odzieży motocyklowej ochronnej służącej do jazdy na motocyklu jest ochrona zdrowia użytkownika, a wydatki poniesione na ochronę zdrowia należą do wydatków o charakterze osobistym”.

Odmienne zdanie przedstawił natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia z 20 kwietnia 2011 r. sygn. akt I SA/Sz 60/11. Podstawą do wszczęcia postępowania kontrolnego było sprawdzenie rzetelności podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. W tej sprawie organy kontrolujące zakwestionowały zaliczenie do kosztów podatkowych m.in. wydatków na odzież ochronną do jazdy na motocyklu.

WSA w Szczecinie uznał takie rozumowanie za nieuzasadnione i niezrozumiałe. Uzasadnił to twierdzeniem, że w dzisiejszych czasach jeżdżenie jednośladem wymaga używania podczas jazdy odzieży specjalistycznej ze wzmocnieniami, z uwagi na niższe temperatury oraz ewentualność wypadków drogowych. Określa również, że “zasady bezpieczeństwa wymagają, aby motocyklista był ubrany w odzież specjalnie przystosowaną do jazdy motocyklem”, co w konsekwencji prowadzi do uznania, że “wydatki na nabycie specjalistycznej (ochronnej) odzieży motocyklowej pozostają w związku z osiąganymi przychodami, tym bardziej że odzież motocyklowa różni się istotnie od odzieży standardowej”.

Zawarte we wspomnianym wyroku WSA zostało również uznanie odzieży ochronnej na motocykl za spełniającą takie same cele, jak odzież robocza czy hełm ochronny na budowie, które pracodawca ma obowiązek dostarczać pracownikom. To samo dotyczy środków ochrony indywidualnej w sytuacji, gdy doświadczenie życiowe wskazuje na ich stosowanie, nawet wówczas kiedy żaden z przepisów nie stanowi o tym wprost. Podobnie jest w przypadku funkcji, jaką pełni odzież ochronna używana przez przedsiębiorcę podczas jazdy na motocyklu wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej.