Pracodawca, chcąc podnieść kwalifikacje swoich pracowników, może zdecydować się na wysłanie ich na szkolenie. Co ważne, w większości przypadków koszty kształcenia pracowników mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Koszty kształcenia pracowników - szkolenie w KUP?

Aby wydatki na szkolenie móc zaliczyć do firmowych, musi zostać spełniony podstawowy warunek - pomiędzy przedmiotem kursu, a zakresem obowiązków służbowych pracownika, wynikających z umowy o pracę i charakterem działalności firmy musi istnieć związek. Co ważne, szkolenie nie musi być przeznaczone dla całego działu, czy nawet grupy osób. Organy podatkowe skłaniają się ku opinii, iż nawet drogie jednostkowe szkolenia mogą zostać uznane za koszt podatkowy. Przykładem mogą tu być indywidualne szkolenia dla kadry menedżerskiej, które w opinii zarządu firmy miały podnieść zdolność zarządzania pracownikami. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 19 czerwca 2012 r. (nr IPPB3/423-210/ 12-2/PK1) uznał, iż rzeczywiście poniesiony z tego tytułu wydatek może zostać zaliczony do firmowych kosztów.

Szkolenie przychodem dla pracownika

Z drugiej strony, kiedy przedsiębiorca finansuje swojemu pracownikowi szkolenie, to po stronie tego ostatniego powstaje przychód. Jednakże, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT, wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym. Natomiast zwolnieniu nie podlegają wynagrodzenia, przyznawane za czas urlopu szkoleniowego.

Warto jednak pamiętać, że jeśli szkolenie ma charakter wyjazdowy i jest połączone z dodatkowymi atrakcjami - np. gry zespołowe, czy dyskoteka - to wartość tych dodatków będzie stanowiła po stronie podatnika przychód podlegający opodatkowaniu.