Z początkiem nowego roku obowiązują nowe zasady korzystania z rejestrujących kas fiskalnych. Do grona podatników zobowiązanych do ich posiadania dołączyły nowe profesje, dotąd zwolnione. Kto teraz powinien mieć kasę fiskalną?

Kasa fiskalna w firmie

Ogólna zasada posiadania kasy rejestrującej - fiskalnej dotyczy podatników dokonujących sprzedaży towarów lub usług na rzecz:
 • rolników ryczałtowych
 • osób fizycznych, nie będących przedsiębiorcami
 • właścicieli firm, lecz dokonujących zakupów prywatnie, poza działalnością
Obowiązek ten wynika z ustawy o VAT. W myśl jej przepisów, obrót za pomocą kas fiskalnych mają [także ewidencjonować|ewidencjonować także podatnicy świadczący:
 • usługi związane z poprawą kondycji fizycznej
 • usługi naukowo-badawcze
 • usługi w zakresie badań oraz analiz technicznych
 • usługi szewskie
 • usługi wspomagające transport drogowy
 • usługi związane z pakowaniem prezentów, paczek pocztowych i podobnych
 • usługi sprzątające
 • usługi reklamowe, z wyłączeniem usług związanych z organizacją reklamy handlowej oraz informacji handlowej i usługowej
 • usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane z wyjątkiem wykonywanych przez schroniska dla zwierząt
Nakaz posiadania kas rejestrujących mają ponadto [+podmioty prowadzące sprzedaż gazu płynnego| taksówkarze| sklepy z częściami samochodowymi| sklepy ze sprzętem telewizyjnym, radiowym, fotograficznym (z wyłączeniem akcesoriów), elektronicznym| oraz sprzedawcy kart pamięci, taśm magnetycznych i kaset magnetofonowych, nagranych płyt CD, DVD. Obecnie obowiązujące rozporządzenie ministra finansów, z grona podmiotów zwolnionych z obowiązku posiadania kasy rejestrującej wyklucza też lekarzy i prawników, świadczących prywatne usługi. Od 1 maja 2011 r., oni też zmuszeni będą posiadać kasę rejestrującą. Grupa zwolniona z obowiązku posiadania kasy fiskalnej Z powyższego obowiązku w dalszym ciągu zwolnione są natomiast :
 • działalności gospodarcze, w których wartość obrotów nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 tys. PLN
 • działalności gospodarcze, korzystające z podmiotowego zwolnienia z podatku od towarów i usług
 • nowo powstałe działalności gospodarcze, u których wartość obrotów za pierwszy rok podatkowy nie przekroczyła kwoty 20 tys. PLN