van-mobileNowelizacje ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) powodują, że rozliczanie wydatków związanych z zakupem pojazdu, a następnie z jego eksploatacją staje się dość skomplikowane. Na szczęście istnieje także grupa pojazdów, od której wskazany podatek można odliczać w 100% i to bez spełniania dodatkowych wymogów formalnych. Do tej grupy zaliczyć można pojazdy, których konstrukcja wyklucza użycie ich do celów innych niż związanych z działalnością, lub takie użycie byłoby nieistotne.

Kiedy 100% VAT?

Nowe przepisy o VAT dają przedsiębiorcom wykorzystującym w swoich firmach samochody wprowadzone do ewidencji środków trwałych nowe możliwości rozliczania podatku. W większości przypadków możliwe jest odliczanie 100% podatku od zakupu auta i wydatków eksploatacyjnych (w tym - co ważne - paliwa), ale jest to także obłożone dodatkowymi wymaganiami. Zgodnie z art. 86a ust. 4 ustawy pojazdy takie muszą być wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej przedsiębiorcy. W większości przypadków udowodnienie takiego wykorzystywania odbywa się przy pomocy ewidencji przebiegu pojazdów - jak na to wskazuje pkt 1 przepisu.

Art. 86a ust. 4 zawiera jednak jeszcze pkt 2. Zgodnie z nim istnieje grupa pojazdów, do których takiej kilometrówki prowadzić nie trzeba, a od których mimo wszystko VAT w pełnej kwocie odliczać można. Są to wskazane na początku pojazdy samochodowe, których konstrukcja uniemożliwia wykorzystanie ich do celów innych niż firmowe, lub czyni takie wykorzystanie nieistotnym.

Konstrukcja pojazdów, do których nie trzeba kilometrówki

Skoro odliczenie 100% podatku VAT jest czasem możliwe bez dodatkowych obciążeń, warto wiedzieć, właściciele jakich aut o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony będą mogli skorzystać z tego przywileju.

Zgodnie z art. 86a ust. 9 ustawy, będą to:

1) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van, lub

b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków >>tzw. pickupy<<;

2) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

3) pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

a) agregat elektryczny/spawalniczy,

b) do prac wiertniczych,

c) koparka, koparko-spycharka,

d) ładowarka,

e) podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

f) żuraw samochodowy

– jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Aby odliczenie było możliwe, przedsiębiorca musi zadbać o odpowiednie udokumentowanie tego, że jego pojazd należy do wymienionej wyżej grupy. Do tego służyć mu będzie dodatkowe badanie techniczne, przeprowadzone przez okręgową stację kontroli pojazdów i potwierdzone wydanym przez stację zaświadczeniem oraz adnotacja w dowodzie rejestracyjnym.

Zobacz też:

okres próbny