Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, przedsiębiorca mający długi może zwolnić się z przymusu zapłacenia zadłużenia po upływie okresu przedawnienia. Co do zasady czas, po którym żądania podlegają przedawnieniu to okres 10 lat, liczonych od dnia, w którym narodził się obowiązek spłaty długu.

Przedawnienie długu - warto wiedzieć

Jednak, ze względu na różne rodzaje zadłużeń finansowych, okres przedawnienia niektórych zobowiązań został ustawowo skrócony do 3, 2 lat bądź nawet do jednego roku. Trzyletni czas przedawnienia roszczeń obowiązuje w stosunku do zobowiązań z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, z tytułu nieopłaconej bądź niezwróconej kaucji i z tytułu nieopłaconej, albo niezwróconej zaliczki oraz przedpłaty. Takie same zasady dotyczą wystawcy weksla własnego. Dwuletni termin przedawnienia roszczeń stosuje się dla właścicieli firm z tytułu nieuregulowanej płatności za fakturę, czy z tytułu odsetek za rozliczenie po terminie faktury. Jeżeli chodzi o podpisaną umowę o dzieło, to przedawnienie również następuje w terminie 2 lat. Roczny okres przedawnienia roszczeń stosuje się z tytułu umowy przewozu osób bądź mienia i z tytułu zawarcia umowy przedwstępnej. To dłużnik ma obowiązek uzasadnić przed sądem, że czas przedawnienia upłynął. Aby nie mieć problemów z dłużnikami, dobrze jest uzyskać dane ich dotyczące od Biura Informacji Gospodarczej bądź korzystać z usług profesjonalnych firm. Firmy te oferują raporty dotyczące rzetelności płatniczej przedsiębiorstw za atrakcyjną cenę.