Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron to zakończenie stosunku pracy z zachowaniem przewidzianego umową bądź Kodeksem pracy okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie może złożyć zarówno pracownik, jak i pracodawca. Pracodawca w wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony ma obowiązek wskazania powodu rozwiązania umowy oraz poinformować pracownika o przysługującym mu prawie do odwołania w Sądzie Pracy. Na wniesienie odwołania od wypowiedzenia pracownik ma 7 dni od jego otrzymania. Pracownik, wypowiadając umowę, nie ma obowiązku podawania przyczyn wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może być dokonane zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy. Na mocy porozumienia stron może być rozwiązana każda umowa o pracę, oczywiście za zgodą obu stron. Każda z nich może zaproponować warunki wypowiedzenie umowy o pracę, a druga wcale nie musi ich przyjąć. Jest kilka sposobów rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron:

  • pracodawca i pracownik podpisują wspólny dokument - porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę;

  • pracownik składa propozycję wypowiedzenie umowy o pracę, a pracodawca ją przyjmuje;

  • pracodawca składa ofertę rozwiązania umowy o pracę, a pracownik ją przyjmuje.

Cały artykuł wraz z wzorem wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron znajdziesz tutaj » Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron - wzór z omówieniem