Wraz z początkiem 2014 roku ustawodawca przygotował szereg zmian dla podatników na kilku płaszczyznach. Wśród nich można wyróżnić m.in. zmiany dotyczące Ustawy o podatku od towarów i usług, a także jednego z najistotniejszych aktów prawnych, a mianowicie Ordynacji podatkowej. Kluczową zmianą w tym drugim aspekcie jest większy dostęp fiskusa do poufnych danych bankowych. Urzędy skarbowe mają obecnie bardzo ograniczony dostęp do tego rodzaju informacji. Warto dodać, że na dziś większe uprawnienia w tym zakresie ma zagraniczny fiskus, który od polskich banków może otrzymać bardziej rzetelne informacje.

Zmiany w rozszerzeniu dostępu do danych bankowych przez urzędy skarbowe

Rząd proponuje poszerzenie dostępu urzędów skarbowych do informacji posiadanych przez bank w Ustawie o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Zwiększone uprawnienia mają dotyczyć takich zagadnień, jak identyfikacja tytułów operacji finansowych oraz odbiorców i nadawców wpłat.

Należy przy tym podkreślić, że podobnie jak dotychczas, informacje bankowe zostaną udostępnione urzędom skarbowym wyłącznie w toku postępowania podatkowego, jednak dopiero wówczas, kiedy niemożliwe będzie uzyskanie niezbędnych danych bezpośrednio od podatnika.

W jakim celu nastąpi rozszerzenie dostępu urzędów skarbowych do danych bankowych?

Zwiększony dostęp urzędów skarbowych do danych bankowych ma znacząco ograniczyć szarą strefę wpływów, która jest szczególnie widoczna w przypadku ukrywania dochodów oraz sprzedaży internetowej. Jak się okazuje, właśnie te dwie strefy są głównym powodem nowych regulacji.