Zaświadczenie ZUS Z-3b

Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3b składa się do ZUS-u za:

  • osoby wykonujące pozarolniczą działalność,
  • osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność,
  • duchownych.

ZUS Z3B

Formularz ten służy do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego czy rehabilitacyjnego i ich wysokości. Zaświadczenie należy przekazać do ZUS-u wraz z drukiem zwolnienia lekarskiego (ZUS ZLA) w ciągu 7 dni od daty wystawienia zwolnienia.

Zobacz jak wygenerować formularz ZUS Z-3b w serwisie wfirma.pl