Zwrot kosztów wyjazdów służbowych

Przedsiębiorstwo jest zobligowany zwrócić wydatki używania pojazdów przez pracowników w celach służbowych. Kwotę rozliczenia za podróż służbową liczy się przez mnożenie ilości zrobionych kilometrów razy współczynnik za jeden kilometr bądź mnożąc określoną na miesiąc ryczałtową ilość kilometrów razy współczynnik za jeden kilometr. Współczynniki za kilometr powinny być wyznaczone w umowie zawartej między pracodawcą a pracownikiem. Przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia składkowego bądź podatkowego, z zastrzeżeniem, że stawki zwrotu za jeden kilometr nie nie są wyższe niż stawki ogólnie przyjęte w przepisach. Według przepisów kwota zwrotu musi konkretnie dotyczyć rzeczywiście przejechanych kilometrów. Wówczas kwota ta nie podlega opodatkowaniu. Nie ma możliwości ryczałtowego obliczania przejechanych kilometrów w celach służbowych. Jest jednak możliwość każdorazowego wysyłania pracowników w podróż służbową. Wtedy zwrot wydatków używania swoich samochodów do podróży służbowych nie będzie podlegać opodatkowaniu i oskładkowaniu. Dotyczy to przedsiębiorstw zajmujących się usługami transportowymi, jeśli pracownicy mają jako miejsce świadczenia pracy zapisaną w umowie o pracę jedną miejscowość, a nie większy obszar, a dane zlecenie będzie dotyczyło transportu do innej miejscowości.