Koniec roku podatkowego wiąże się z wieloma obowiązkami ewidencyjnymi dla podatników, innymi niż w ciągu roku podatkowego. Jednym z nich jest sporządzenie na koniec roku podatkowego spisu z natury na specjalnym druku. Remanent jest ostatnim wpisem w KPIR zamykającym rok podatkowy. Obowiązkiem podatnika jest sporządzenie spisu z natury towarów i materiałów oraz ich wycena. Po wprowadzeniu wartości remanentu do księgi należy dokonać rozliczenia rocznego podatku.

Co powinien zwierać remanent?

W remanencie powinny się znaleźć, na ostatni dzień roku podatkowego, zwykle jest to 31.12. każdego roku:

 • towary handlowe;
 • materiały;
 • wyroby gotowe;
 • produkcję niezakończoną – czyli produkcję w toku oraz półwyroby, a także wykonywane roboty, usługi przed ich ukończeniem;
 • odpady.

W remanencie należy ująć również towary stanowiące własność podatnika, ale znajdujące się poza jego przedsiębiorstwem, np. w odrębnych magazynach, czy u odbiorców, którzy jeszcze nie są właścicielami danych towarów czy materiałów. Podatnik ma obowiązek spisać również towary obce znajdujące się na terenie zakładu, bez konieczności ich wyceniania, czyli tylko ujęcie ilościowe wraz z informacją czyją stanowią własność.

Remanent - jakie elementy powinien zawierać?

Spis z natury powinien być sporządzony w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie. Informacje jakie powinny znaleźć się w spisie reguluje par. 28 ust. 2 rozporządzenia. Czyli to:

 • nazwa firmy lub imię i nazwisko właściciela zakładu,
 • data sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników,
 • jednostka miary,
 • ilość stwierdzona w czasie spisu,
 • cena w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikająca z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączna wartość spisu z natury,
 • podpisy osób sporządzających spis

Więcej na temat remanentu według nowych regulacji w artykule: Jak sporządzić prawidłowy spis z natury?