W trzecim kwartale 2015 roku nabrało tempa ogłaszanie kolejnych konkursów unijnych, a tym samym zwiększyła się szansa na pozyskanie przez przedsiębiorców dotacji z Unii Europejskiej. Kolejną możliwością uzyskania pieniędzy jest dofinansowanie unijne dotyczące wsparcia dla polskich firm w obszarze innowacyjnych rozwiązań w ramach tak zwanego dużego bonu. Ten konkurs został ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pt. „Bony na innowacje dla MŚP”.

Dla kogo dotacja z UE?

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich firm (tzw. MŚP), które swoją działalność mają zarejestrowaną na terytorium państwa polskiego. W proces realizacji usługi objętej dotacją włączone zostały także jednostki naukowe jako wykonawca danego zlecenia.

Dofinansowanie unijne na innowacje

Przyznana w konkursie dotacja powinna zostać przeznaczona na zakup innowacyjnej usługi. Mechanizm działania wygląda następująco: prywatne przedsiębiorstwo kupuje od uczelni (jednostka naukowa w rozumieniu określonej ustawy na temat finansowania nauki) usługę, która musi polegać na stworzeniu innowacyjnego, czyli ulepszonego albo kompletnie nowego produktu, usługi, artykułu, wyrobu czy też technologii bądź projektu wzorniczego.

Budżet przyznawanego dofinansowania

W sumie budżet konkursu unijnego wynosi 46,1 miliona złotych. Przy czym około 4,5 miliona zł przyznane zostało na projekty w województwie mazowieckim, a pozostała kwota, czyli nieco ponad 41,6 miliona złotych, na realizację usług z innych województw.

Co do kosztów kwalifikowalnych, to zostały one rozgraniczone ze względu na wielkość przedsiębiorstwa. I tak dla średnich firm maksymalny pułap finansowania danego programu wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych, z kolei zaś dla przedsiębiorstw mikro i małych wartość ta nie może przekroczyć 80%.

Sposób przystąpienia do konkursu „Bony na innowacje dla MŚP”

W przypadku tego konkursu wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez tak zwany Generator Wniosków. Jednak zaraz po elektronicznym złożeniu wniosku (w ciągu 2 dni roboczych) należy jeszcze potwierdzić to działanie poprzez złożenie oświadczenia przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy w formie pisemnej albo elektronicznie przy wykorzystaniu platformy ePUAP za pomocą podpisu elektronicznego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 4 do regulaminu konkursu.

Bony na innowacje - terminarz programu

Wnioski dotacyjne można składać już od 31 sierpnia aż do 30 grudnia 2015 roku. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru wniosków.

Więcej na temat konkursy znaleźć można ma stronie PARP.