Monit o zapłatę to narzędzie, które jest bardzo często wykorzystywane przez wierzycieli. Informuje on o upływie terminu płatności zobowiązania, a także zawiera prośbę o jego jak najszybsze uregulowanie. Co powinniśmy wiedzieć na temat tego pisma? Co zrobić w sytuacji, gdy otrzymamy monit o zapłatę? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest monit o zapłatę?

Konieczność wysyłania monitu o zapłatę pojawia się w sytuacji, gdy dłużnik nie dokonał płatności w terminie. Monit o zapłatę można definiować więc pisemne ponaglenie bądź przypomnienie klientowi lub partnerowi biznesowemu, że upłynął termin spłaty zobowiązania. Sam dokument może przybrać różną formę, ponieważ każda instytucja, czy firma wystawia go według własnego wzoru. Najczęściej wysyłany jest jako papierowy dokument bądź przyjmuje formę elektroniczną i jest wysyłany mailowo. Monit o zapłatę może także zostać wysłany jako SMS, kiedy to wierzyciel w krótkiej wiadomości tekstowej informuje dłużnika o terminie płatności, a także zaległej sumie. Przypomnienie o spłacie zobowiązania może także przybrać formę krótkiej rozmowy telefonicznej, w której to przedstawiciel firmy, czy tez instytucji kontaktuje się z dłużnikiem w celu przypomnienia o płatności. Wiemy już w jaki sposób można otrzymać monit, jednak ważne jest również to, jakie elementy powinien zawierać. Otóż, na ponagleniu musi widnieć przede wszystkim kwota zaległości oraz informacja z czego ona wynika. Obowiązkowa jest również data upływu terminu płatności, a także numer konta na jaki należy dokonać zapłaty.

Co w przypadku otrzymania monitu?

Otrzymanie monitu o zapłatę wynika z posiadania długu wobec danej firmy bądź instytucji. W związku z tym najlepszym rozwiązaniem jest jak najszybsza spłata zobowiązania, co pozwoli uniknąć naliczania kolejnych odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnień. Uregulowanie długu uchroni również przed przekazaniem należności do windykacji. Jeżeli jednak nie jesteśmy w stanie w danej chwili uregulować powstałego zobowiązania, optymalnym rozwiązaniem jest skontaktowanie się ze swoim wierzycielem w celu wyjaśnienia powstałej sytuacji oraz wynegocjowania przedłużenia terminu zapłaty bądź też rozłożenia długu na raty.

Monit o zapłatę – jak go poprawnie sporządzić?

Monit o zapłatę pozwala przedsiębiorcom na przypomnienie swoim klientom o zapłacie za towar bądź wyświadczoną usługę. Jak już wspomniano nie obowiązują żadne regulacje prawne w kwestii stosowania monitu oraz jego formy. Dlatego też w pierwszej kolejności można spróbować wysłać wiadomość SMS lub e – mail z prośbą o dokonanie zapłaty. Dopiero jeżeli powyższe kroki nie przyniosą żadnych rezultatów, warto wystosować odpowiednie pismo, które wysyła się listem poleconym na adres korespondencyjny dłużnika. Poprawnie napisany monit o zapłatę powinien zawierać elementy takie jak:

  • datę oraz miejsce sporządzenia monitu,
  • pełną nazwę i adres wierzyciela, czyli osoby bądź firmy która upomina się o płatność,
  • dokładne dane dłużnika,
  • sformułowanie mówiące o powstałej zaległości wraz z prośbą bądź żądaniem uregulowania powstałej kwoty,
  • kwotę zaległości, która to jest kwotą główną, czyli bez doliczanych odsetek za opóźnienie w spłacie,
  • podstawę należności, czyli np. numer faktury czy umowy kredytowej,
  • numer konta bankowego wierzyciela,
  • termin zapłaty długu.

Monit o zapłatę to narzędzie, które bardzo często stosuje się w obrocie gospodarczym. Warto również mieć świadomość, że niezależnie od tego iż monity stosowane są na początkowym etapie postępowania windykacyjnego to pod żadnym pozorem nie warto ich lekceważyć. Najlepszym rozwiązaniem jest natychmiastowa spłata zadłużenia, co pozwoli uniknąć naliczania odsetek oraz dalszych konsekwencji.