Przedsiębiorca, który nie płaci terminowo swoich zobowiązań, do końca grudnia 2015 roku ma obowiązek dokonania korekty kosztów. Co ważne należy sporządzać ją na specjalnych dowodach księgowych, na podstawie których będą dokonywane zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W związku ze zmianą przepisów likwidującą korektę kosztów, od stycznia 2016 roku jednym dowodem księgowym dokumentującym korektę kosztów będzie dowód zwiększający koszty uzyskania przychodów.

Korekta kosztów - obowiązek do grudnia 2015

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2013 r. w myśl art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku nieuregulowania faktur (rachunków lub innych dokumentów), na podstawie których dokonano ujęcia kosztu w KPiR, przedsiębiorca ma obowiązek korekty tych kosztów. W przypadku faktur z terminem płatności:

 • do 60 dni - przedsiębiorca ma czas na dokonanie płatności maksymalnie do 30 dni od terminu zapłaty z faktury,

 • powyżej 60 dni - zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów.

Korekta koszów dokumentowanie

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, katalog dowodów księgowych będących podstawą zapisów w KPiR został powiększony o dowody zmniejszenia kosztów/zwiększenia przychodów oraz dowody zwiększenia kosztów.

Dokumenty określające zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów (dowody zmniejszenia kosztów/zwiększenia przychodów) zawierają co najmniej:

 • datę wystawienia dokumentu oraz miesiąc, w którym dokonuje się zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów);

 • wskazanie faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - wskazanie umowy albo innego dokumentu, stanowiących podstawę do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów) zgodnie z art. 24d ustawy o podatku dochodowym;

 • wskazanie kwoty, o którą podatnik zmniejsza koszty uzyskania przychodów (zwiększa przychody);

 • podpis osoby sporządzającej dokument.

Natomiast dokumenty określające zwiększenie kosztów uzyskania przychodów (dowody zwiększenia kosztów) zawierają co najmniej:

 • datę wystawienia dokumentu oraz miesiąc, w którym dokonuje się zwiększenia kosztów uzyskania przychodów;

 • wskazanie faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - wskazanie umowy albo innego dokumentu, stanowiących podstawę do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów) zgodnie z art. 24d ustawy o podatku dochodowym;

 • wskazanie kwoty, o którą podatnik zwiększa koszty uzyskania przychodów;

 • wskazanie dowodu potwierdzającego uregulowanie zobowiązania, o które podatnik zwiększa koszty uzyskania przychodów;

 • podpis osoby sporządzającej dokument.

Zapisów w księdze dotyczących zmniejszenia lub zwiększenia kosztów uzyskania przychodów można dokonywać również na koniec każdego miesiąca, na podstawie danych wynikających z miesięcznych zestawień.

Takie zestawienie powinno zawierać:

 • numer kolejny wpisu,

 • numery i daty dowodów zmniejszenia kosztów/zwiększenia przychodów lub zwiększenia kosztów oraz wynikającą z tych dokumentów łączną wartość.

Korekta kosztów - zmiany od stycznia 2016

Uchylenie art. 24d ustawy o podatku dochodowym od 1 stycznia 2016 r. w związku ze zmianą przepisów Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw, powodują, że przedsiębiorcy nie będą już musieli pomniejszać kosztów uzyskania przychodu o niezapłacone w terminie wydatki, czyli dokonywać korekty kosztów.

W związku z powyższym dowody dokumentujące zmniejszenie kosztów lub zwiększenie przychodów od początku 2016 roku nie będą konieczne. Natomiast zgodnie z przepisami przejściowymi podatnicy, którzy do końca 2015 roku pomniejszyli koszty podatkowe w związku z korektą kosztów, a dokonają ich zapłaty w 2016 roku będą mogli powiększyć koszty uzyskania przychodów w miesiącu spłaty zobowiązania. A więc dowody księgowe zwiększające korektę kosztów dalej będą obowiązywać i warto wiedzieć, co powinny zawierać.