Artykuł zewnętrzny

Kredyty konsolidacyjne są świetnym sposobem na to, aby obniżyć spłacane raty kilku zobowiązań i przy okazji uporządkować swoje finanse. Nie są to kredyty pozwalające na oddłużenie, ale niewątpliwie wpływają na polepszenie sytuacji kredytowej. Niestety, zaciąganie kredytów konsolidacyjnych wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów.

Na czym to właściwie polega?

Kredyt konsolidacyjny udzielany przez wiele banków w Polsce, w tym na przykład przez Eurobank, jest kredytem pozwalającym na zespolenie ze sobą kilku zobowiązań. W efekcie, zamiast spłacać kilka rat w różnych terminach do różnych instytucji finansowych, kredytobiorca uzyskuje jeden kredyt, stanowiący połączenie wcześniejszych. Należy wiedzieć, że bank udzielający kredytu konsolidacyjnego fizycznie spłaca zadłużenie swojego klienta w innych bankach i instytucjach kredytujących. Konsolidacja przynosi korzyści dla kredytobiorców w postaci uporządkowania zobowiązań kredytowych oraz obniżenia raty. Zwykle kredyt konsolidacyjny jest udzielany na dłuższy czas na preferencyjnych warunkach, przez co jego koszty nie są tak wysokie, jak suma kosztów poprzednio spłacanych przez klienta kredytów. 

Koszty konsolidacji

Trzeba być świadomym tego, że zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Po pierwsze, banki, w których dotychczas spłacaliśmy kredyt, mogą naliczyć karną opłatę klientowi, który dokonuje wcześniejszej, przedterminowej spłaty zobowiązań kredytowych. Zespolenie kredytów pozwala na obniżenie miesięcznej raty, ale suma kosztów obsługi kredytu może wzrosnąć, ponieważ wydłużany jest często okres spłaty zobowiązania.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o dokonaniu spłaty zobowiązań kredytowych w bankach i instytucjach finansowych za pośrednictwem nowego kredytu konsolidacyjnego, należy rozważyć wszystkie warunki udzielania zobowiązania konsolidacyjnego. W wielu przypadkach bank będzie wymagał od klienta ubiegającego się o kredyt konsolidacyjny zabezpieczenia hipotecznego. Trzeba sprawdzić, jak wysokie będzie oprocentowanie takiego kredytu i jaką prowizję za przystąpienie do niego pobierze bank. Dopiero po oszacowaniu prawdopodobnych kosztów i korzyści wynikających z kredytu konsolidacyjnego, można podjąć trafną decyzję, czy rzeczywiście będzie warto go zaciągnąć, czy lepiej spłacić swoje zobowiązania kredytowe w normalnym trybie.