Przedsiębiorcy zgodnie twierdzą, że opłaty z tytułu składek na ubezpieczenia ZUS są jednym z czynników, które w największym stopniu utrudniają rozwój prowadzonego biznesu. Rzeczywiście — pełne opłaty z tytułu składek społecznych to koszt ok. 1200 złotych miesięcznie (nie licząc ustalanej na podstawie dochodu składki zdrowotnej). Z drugiej jednak strony część przedsiębiorców może liczyć na preferencyjne rozwiązania w tej kwestii. Jaki jest minimalny ZUS, który muszą co miesiąc płacić przedsiębiorcy?

Składki z tytułu ZUS w 2022 roku — co się na nie składa?

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem przedsiębiorcy mają obowiązek opłacania składek ZUS-owskich. Z jednej strony, dają one przedsiębiorcy prawo do ubezpieczenia chorobowego czy wypadkowego, a właściciele biznesu mogą być spokojni o swoją przyszłość — w ramach ZUS odprowadzane są także składki emerytalne.

Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że opłaty z tytułu ZUS to w standardowej wersji niemały, a do tego ryczałtowy (tzn. w stałej wysokości) koszt w działalności gospodarczej. W 2022 roku w ramach pełnego ZUS należy opłacać składki z tytułu ubezpieczenia:

  • emerytalnego (19,52%),

  • rentowego (8%),

  • wypadkowego (1,67%),

  • chorobowego (2,45%),

  • na Fundusz Pracy (2,45%).

Obciążenia te są naliczane na podstawie ⅗ prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce w danym roku (te 60% to 3553,20 zł) i wynoszą łącznie 1211,28 zł.

Jak zmniejszyć ZUS?

Zgodnie z obecnymi przepisami przedsiębiorcy mogą jednak liczyć na preferencyjne, tj. obniżone zobowiązania. Zalicza się do nich takie warianty oskładkowania jak:

  • składki preferencyjne ZUS (mały ZUS),

  • ZUS od dochodu (mały ZUS plus),

  • ulga na start.

Składki preferencyjne ZUS (mały ZUS)

Mały ZUS to rozwiązanie, z którego przedsiębiorcy korzystają od lat. W wariancie tym składki społeczne są ustalane na podstawie 30% minimalnego wynagrodzenia (3010 zł x 30% = 903 zł) i wynoszą łącznie jedynie 285,71 zł. Ponadto, w ramach małego ZUS nie płaci się składki na Fundusz Pracy. Możliwe jest korzystanie z małego ZUS przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia biznesu. 

ZUS od dochodu (mały ZUS plus)

Z tego rozwiązania zdecydowanie powinien skorzystać każdy przedsiębiorca, który obawia się stałych kosztów ZUS za miesiące, w których jego przedsiębiorstwo najprawdopodobniej będzie osiągać stratę lub niewielki zysk. Z opcji: mały ZUS plus można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 5 lat.

Ulga na start

Z tego rozwiązania mogą skorzystać jedynie ci przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej. Z ulgi na start, tj. zwolnienia ze składek społecznych, można korzystać przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia biznesu.

Takie rozwiązanie — korzystne pod kątem finansowym — nie daje jednak przedsiębiorcy prawa np. do płatnego urlopu chorobowego. Przez ten okres nie odprowadza się również składek na cele emerytalne czy rentowe. Co ciekawe, po zakończeniu 6 miesięcy możliwe jest przejście na mały ZUS.

Składki zdrowotnej nie da się uniknąć

Niestety, żadne z przedstawionych rozwiązań ulgowych nie zakłada uniknięcia lub chociażby zmniejszenia składki zdrowotnej. Nawet w przypadku zatrudnienia w ramach stosunku pracy przedsiębiorca jest zobligowany do comiesięcznego odprowadzania składki zdrowotnej ZUS.