Podatek od towarów i usług to jedno z głównych źródeł dochodów budżetu państwa. To właśnie dlatego organy podatkowe wyjątkowo rzetelnie weryfikują poprawność rozliczania VAT przez przedsiębiorców. Zasadniczo, podatnicy mogą rozliczać VAT w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Na czym polega VAT kwartalnie i jakie rodzaje podmiotów mogą z niego skorzystać?

Rozliczenia kwartalne podatku VAT — jakie podmioty są uprawnione do korzystania z tej opcji?

Comiesięczne rozliczanie podatku od towarów i usług jest z pewnością uciążliwe dla przedsiębiorców. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że część transakcji, w

tym na przykład wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, jest dość skomplikowana pod kątem podatkowym. Dlatego też z pewnością przedsiębiorcy są zainteresowani możliwością rozliczeń kwartalnych.

Generalnie, do skorzystania z tej możliwości są uprawnione następujące kategorie podatników, czyli przedsiębiorcy:

  • posiadający status małego podatnika VAT. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, status małego podatnika w 2022 roku mają ci spośród przedsiębiorców, w przypadku których przychody ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 1,2 mln euro (w przeliczeniu na PLN jest to 5 513 000 zł). Znacznie mniejszy limit obowiązuje w przypadku przedsiębiorstw maklerskich, firm zajmujących się zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi itp. W przypadku tej grupy górny próg przychodów wynosi jedynie 45 tys. euro (w przybliżeniu 207 tys. zł). Podczas przeliczeń stosuje się kurs Narodowego Banku Polskiego według stanu na dzień 1 października danego roku;
  • prowadzący działalność gospodarczą dłużej niż przez dwanaście ostatnich miesięcy;
  • spółki kapitałowe, których sprzedaż w 2021 roku był nie wyższa niż równowartość 4 mln euro (ok. 18,376 miliona złotych). Wariant kwartalny jest wówczas możliwy w sytuacji, gdy dochody danej spółki są rozliczane w ramach CIT-u estońskiego.

Kto NIE może skorzystać z rozliczeń kwartalnych VAT?

Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje także podmioty, które nie mogą skorzystać z kwartalnych rozliczeń. Zalicza się do tej grupy m.in. podmioty, które:

  • dokonują importu towarów według procedury uproszczonej,
  • zajmują się dostawą towarów wyszczególnionych w załączniku 15 do ustawy od podatku od towarów i usług (w grupie tej znajdują się np. węgiel kamienny, oleje zwierzęce oraz oleje napędowe), jeśli wartość sprzedaży przekroczyła 50 tysięcy złotych w jednym z miesięcy w danym kwartale lub czterech poprzednich kwartałach;
  • nie oferują możliwości zapłaty z użyciem np. karty płatniczej we wszystkich placówkach sprzedażowych.

Dlaczego warto zdecydować się na rozliczanie kwartalne podatku VAT?

Przedsiębiorcy decydują się na kwartalną formę rozliczenia podatku VAT z różnych powodów. Przede wszystkim, możliwość stosowania kwartalnego wariantu rozliczeń podatkowych pozwala — w niektórych przypadkach — poprawić zdolność finansową. Przedsiębiorcy są w stanie lepiej „przygotować” się do opłacania kwartalnych zobowiązań z tytułu VAT.

Warto przy tym pamiętać, że także w przypadku rozliczania kwartalnego część ewidencyjna powinna być przesyłana przez podatnika w okresach miesięcznych.