Nieodłącznym elementem podczas prowadzenia działalności gospodarczej są kwestie związane z odprowadzeniem podatku od osiąganych wpływów. Jest to poważne obciążenie szczególnie w przypadku drobnych przedsiębiorców. Z drugiej jednak strony właściciele biznesów mogą skorzystać z różnych rozwiązań w tym zakresie. Jednym z interesujących wariantów jest bez wątpienia tzw. ryczałt podatkowy. O czym trzeba pamiętać, rozliczając się na zasadzie ryczałtu?

Ryczałt podatkowy — istota

W przypadku podatku PIT podstawą opodatkowania jest dochód ustalany jako wpływy pomniejszone o koszty uzyskania przychodu. Do tych ostatnich zaliczają się na przykład wydatki z tytułu zakupu towarów czy wynagrodzeń.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o podatek ryczałtowy, czasem określany także jako tzw. ryczałt ewidencjonowany od przychodów. Poza pewnymi wyjątkami, odliczenie kosztów nie jest możliwe.

Najważniejsze zalety ryczałtu podatkowego

Fakt, że w przypadku podatku zryczałtowanego nie jest możliwe odliczanie kosztów, sprawia, że przedsiębiorcy obawiają się zbyt wysokich zobowiązań podatkowych. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że stawki ryczałtowe są zróżnicowane w zależności od przedmiotu działalności przedsiębiorstwa. Wynoszą one:

  • 17% (wolne zawody, w tym na przykład brokerzy, księgowi, doradcy podatkowi oraz komornicy),
  • 15% (pośrednictwo w sprzedaży hurtowej, usługi kulturalno-rozrywkowe, badanie opinii publicznej),
  • 14% (usługi specjalistycznego projektowania, inżynieryjne oraz medyczne itp.),
  • 12% (doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, wydawanie oprogramowania IT),
  • 10% (obrót nieruchomościami na własny rachunek),
  • 8,5% (przychody z tytułu najmu; w przypadku nadwyżki rocznej ponad 100 tysięcy złotych stawka ryczałtu ewidencjonowanego wynosi 12,5%; usługi gastronomiczne oraz edukacyjne),
  • 5,5% (roboty budowlane, działalność wytwórcza),
  • 3% (działalność gastronomiczna, produkcja zwierzęca),
  • 2% (sprzedaż produktów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, jeśli pochodzą z własnej uprawy).

W efekcie może okazać się, że oprocentowanie ryczałtem jest znacznie bardziej opłacalne niż w przypadku podatku dochodowego PIT (skala podatkowa 12% oraz 32% lub podatek liniowy 19%). Oczywiście, decyzja w tym zakresie powinna być podjęta po analizie potencjalnych przychodów i kosztów oraz wynikającej z nich rentowności.

Kolejną z zalet wynikających z wyboru ryczałtu jako formy opodatkowania jest prostota tej formy rozliczeń. Jest to znaczna przewaga w porównaniu z np. podatkiem dochodowym CIT, któremu towarzyszy prowadzenie pełnej księgowości.

Kto może skorzystać z ryczałtu podczas rozliczania podatków?

Nie każdy może skorzystać z tego rozwiązania. Zasadniczo, korzystanie z ryczałtu jest możliwe w przypadku podmiotów, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychody nieprzekraczające 2 milionów euro. Jeśli chodzi o formę organizacyjno-prawną, mogą być to: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki jawne oraz spółki cywilne, jeśli ich wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne.