Zazwyczaj przedsiębiorcy, tworząc biznes na niewielką skalę, decydują się na jednoosobową działalność gospodarczą. Takie rozwiązanie pozwala na elastyczne i szybkie działanie. Niestety, nie jest ono pozbawione słabości. W efekcie część spośród przedsiębiorców decyduje się na przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. Czy i kiedy warto zdecydować się na takie rozwiązanie?

Jednoosobowa działalność gospodarcza — wady i zalety

Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) to rozwiązanie, po które chętnie sięgają przedsiębiorcy. Jest tak m.in. dlatego, że taka forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa pozwala na korzystanie z uproszczonej (a zarazem niedrogiej) księgowości. Takie rozwiązanie to także oszczędność czasu — w przypadku JDG nie trzeba zwoływać posiedzeń zarządu itp.

JDG nie jest jednak rozwiązaniem bez wad. Przede wszystkim, należy liczyć się z pełną, nieograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania. Poza tym taka forma organizacyjno-prawna nie sprawdza się w przypadku większych organizacji o bardziej skomplikowanej strukturze.

Dlaczego warto przekształcić JDG w spółkę z o.o.?

Istnieje wiele powodów, dla których warto przekształcić jednoosobową działalność w spółkę z o.o. Takie działanie pozwala przede wszystkim na:

  • zwiększenie prestiżu marki,
  • ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania do wysokości wniesionego wkładu  (poza pewnymi wyjątkami — więcej informacji na ten temat w dalszej części tekstu),
  • większą przejrzystość stanu finansowego przedsiębiorstwa i przeprowadzenie analiz finansowych.

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę — druga strona medalu

Liczne zalety popularnej formy organizacyjno-prawnej, jaką jest sp. z o.o., nie oznaczają jeszcze, że decyzja o przekształceniu zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Wręcz przeciwnie: jeszcze przed jej podjęciem należy pamiętać, że:

  • prowadzenie sp. z o.o. oznacza konieczność prowadzenia pełnej księgowości. Jest to bez wątpienia zadanie bardziej czasochłonne (wymaga m.in. utworzenia i aktualizacji ZPK — Zakładowego Planu Kont), a w przypadku korzystania z usług biura rachunkowego — droższe,
  • prowadzenie sp. z o.o. nie zwalnia udziałowców w 100% od pełnej odpowiedzialności za zobowiązania. Jest tak m.in. w sytuacji zobowiązań publicznoprawnych,
  • samo przekształcenie jest procesem wymagającym sporej wiedzy podatkowej i wymaga poniesienia kosztów finansowych np. w celu uzyskania opinii biegłego rewidenta (z reguły jest to koszt wynoszący kilka tysięcy złotych), opłaty w KRS (250 złotych) oraz ustalenia wartości bilansowej majątku firmowego

Wyżej wymienione kwestie to tylko część spośród wszystkich minusów takiego rozwiązania. Wszystko to sprawia, że warto uważnie przeanalizować koszty jeszcze przed przystąpieniem do przekształcenia JDG w spółkę z o.o.

Czy można przekształcić JDG w inny rodzaj spółki?

Zdecydowanie tak. Obecne przepisy pozwalają na przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę jawną czy inne podmioty prawa handlowego (sp. komandytowa, sp. komandytowo-akcyjna).