Jak donosi Polska Agencja Prasowa, Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie zmian w zakresie możliwości przyspieszenia amortyzacji środków trwałych. Przepisy przychylne podatnikom miałby obowiązywać już od 2014 roku. Przeczytaj artykuł i dowiedz się jakie zmiany w amortyzacji środków trwałych nastąpią.

Zmiany w amortyzacji środków trwałych

Wydatków związanych z zakupem środków trwałych nie księguje się bezpośrednio do kosztów. Dokonuje się ich amortyzacji w czasie i dopiero na podstawie dokonywanych okresowo odpisów amortyzacyjnych uwzględnia w kosztach podatkowych. Wielkość odpisów amortyzacyjnych i szybkość dokonania amortyzacji zależy od zastosowanej stawki amortyzacyjnej. Maksymalną jej wysokość, a zatem i minimalny czas trwania amortyzacji, określają przepisy.

Resort finansów planuje umożliwić przedsiębiorcom przyspieszenie amortyzacji środków trwałych zaliczanych do grupy 3-6 (głównie maszyny i urządzenia z wyłączeniem środków transportu), dając możliwość stosowania stawki 30%. Wyższa stawka amortyzacyjna to dla przedsiębiorcy możliwość uwzględnienia wyższego kosztu, a więc zmniejszenia należności podatkowej. W ten sposób dąży się do pobudzenia inwestycji dokonywanych zarówno przez małe, jak i większe przedsiębiorstwa. Zmiany mają bowiem objąć swoim zasięgiem zarówno podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i od osób prawnych.

Wśród planowanych zmian miałoby się również znaleźć podwyższenie limitu jednorazowej amortyzacji z pomocy de minimis. Obecny limit wynoszący równowartość 50 tys. euro miałby zostać zwiększony nawet o 100%. Krąg odbiorców mogących skorzystać z pomocy pozostałby taki, jak na chwilę obecną. A zatem z jednorazowej amortyzacji przyznanej z pomocy de minimis mogą skorzystać:

  • mali podatnicy - a więc osiągający w danym roku podatkowym obroty nie przekraczające kwoty 1,2 mln euro;
  • podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności w roku, na który przypada rozpoczęcie.  

Przywilej amortyzacji jednym odpisem dotyczy środków trwałych z grupy  3-8 Klasyfikacji środków trwałych z wyłączeniem samochodów osobowych.

Dodatkowo podwyższeniu miałyby ulec współczynnik - z obecnie stosowanego 2 do 4. W ten sposób stawkę widniejącą w wykazie rocznych stawek amortyzacji będzie można podwyższać maksymalnie o współczynnik 4. Możliwość jego zastosowania będzie jednak zależała od wysokości stawki podstawowej oraz od kolejnego roku amortyzacji. Dla tych niższych stawek podstawowych zastosowanie miałby maksymalny współczynnik 4. Natomiast przy tych, których podstawowa stawka jest wyższa niż 10%, współczynnik byłby odpowiedni niższy (np. 3). Podwyższenie stawek amortyzacyjnych miałoby dotyczyć środków trwałych z grupy 2-8 KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych oraz z grupy pierwszej rodzaju 104.

Gdyby w projekcie dotyczącym zmian rzeczywiście znalazły się wyżej wspomniane propozycje, byłaby to bardzo pozytywna wiadomość, która ucieszyłaby niejednego przedsiębiorcę. Obecnie nie pozostaje nic innego jak czekać na ukazanie się opracowanego projektu zmian dotyczących podatku dochodowego.