Założenie własnej firmy to marzenie wielu osób, które każdego dnia spędzają praktycznie 1/3 czasu na pracy dla kogoś innego. Czy jednak istnieje możliwość założenia biznesu z problemami finansowymi i komornikiem na głowie? Przekonajmy się. 

Czy założenie działalności z komornikiem jest możliwe?

Jak powszechnie wiadomo, egzekucja komornicza i postępowanie egzekucyjne mogą w dość poważny sposób wpłynąć na nasze funkcjonowanie, zarówno zawodowe, jak i prywatne. Czasem błędy z przeszłości ciągną się za nami przez wiele lat, co może przeszkadzać w rozwijaniu kariery zawodowej. Czy jednak możemy myśleć o założeniu własnej działalności gospodarczej z egzekucją komorniczą na głowie?

Komornik a działalność gospodarcza to dwa obszary, które na szczęście nie muszą na siebie wzajemnie wpływać. Zgodnie z przepisami prawa, osoba, wobec której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, nie ma zakazu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Taki zakaz jest jednak wiążący jedynie dla tych osób, które otrzymały sądowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Sądowy zakaz kierowany jest z reguły do osób, które popełniły przestępstwo gospodarcze, nie spełniły obowiązków związanych z postępowaniem upadłościowym lub nie wydały majątku, którego są właścicielami. W każdym innym przypadku prowadzenie działalności gospodarczej nawet z ogromnymi długami jest możliwe. Jaka forma działalności dla osoby zadłużonej będzie najlepsza? 

Najpopularniejsza forma działalności - Działalność jednoosobowa a komornik

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najpowszechniejsza forma prowadzenia działalności w naszym kraju. Zgodnie z danymi rejestru Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, ponad 2.5 miliona osób założyło własną jednoosobową działalność gospodarczą. Czy mając komornika, możemy z powodzeniem otworzyć własną firmę jednoosobową?

Oczywiście, że tak, jednak warto zwrócić uwagę na kilka faktów, których znajomość przyda się podczas prowadzenia własnego biznesu. Jednoosobowa działalność gospodarcza pod względem majątkowym różni się od innych form prawnych. Majątek indywidualny i majątek działalności jednoosobowej nie będą w żadnym wypadku rozdzielone. Oznacza to, że potencjalne zaległości mogą być również ściągane z majątku naszej firmy, czyli przychodów wygenerowanych w trakcie realizowania podstawowych aktywności przedsiębiorstwa.

To dość istotna informacja, szczególnie z tego względu na fakt, że kwota wolna od zajęcia komorniczego nie dotyczy rachunków firmowych. Dopóki egzekucja komornicza jest aktywna, każda kwota, która wpłynie na nasz rachunek firmowy, będzie zajmowana. To z kolei może utrudnić regulowanie innych zobowiązań, na przykład składek ZUS-owskich. 

Czy można założyć firmę z komornikiem?

A jak wygląda relacja komornik a działalność gospodarcza w przypadku innych form prawnych? Spółka cywilna to druga po JDG najpopularniejsza forma prawna firmy, w której działamy ze wspólnikiem. Zgodnie z prawem spółka cywilna to umowa między wspólnikami, którzy działają w imieniu spółki i solidarnie odpowiadają za wszelkie zobowiązania swoim majątkiem. Podobnie jak w przypadku działalności jednoosobowej, w przypadku spółki cywilnej majątek firmy nie jest odrębnością. Istotne jest jednak to, że w przypadku zajęcia komorniczego ciążącego na jednym wspólniku, wierzyciel nie może żądać oddania długu z udziału wspólnika. 

W przypadku spółek handlowych, takich jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dług nie może być wyegzekwowany z rachunku firmowego ze względu na fakt, iż spółka z o.o. jest osobnym bytem prawnym. Jednak środki, które wypłacamy sobie w ramach wynagrodzenia na prywatne konto, może być zajęte zgodnie z przepisami prawa.