Prowadzenie działalności gospodarczej to podejmowanie działań i decyzji przy określonym ryzyku. Jak nim zarządzać? Działać dorywczo, czy podjąć stałe środki ostrożności? Jaki wygląda proces zarządzania ryzykiem? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Ryzyko w działalności gospodarczej

Ryzyko to nieodzowny element każdej działalności gospodarczej. Może występować pod dwoma postaciami, a mianowicie jako:

  • operacja, która się nie powiedzie, co ma znaczenie negatywne ze względu na możliwość odniesienia straty, czy niezrealizowanego celu;
  • możliwość, której powodzenie jest szansą na rozwój, czy odniesienie sukcesu, ale również zagrożeniem, że coś się nie uda. Jest to podejście neutralne, ponieważ w momencie podejmowania działań czy decyzji ich rezultat nie jest znany.

Warto mieć świadomość, że nie da się całkowicie wyeliminować ryzyka z prowadzenia biznesu. Należy jednak odpowiednio nim zarządzać, a co za tym idzie minimalizować zagrożenia oraz ich negatywne konsekwencje.

Jakie podejście do zarządzania ryzykiem wybrać?

Wspomniane w poprzednim akapicie zarządzenie ryzykiem w działalności gospodarczej może przyjąć dwie formy, które różnią się podejściem do problemu oraz poświęconym na niego czasem. Może to być:

  • zarządzanie ryzykiem w formie audytu, który jest wykonywany okresowo i obejmuje przegląd wszystkich procesów, a następnie zdiagnozowanie potencjalnych oraz powstałych zagrożeń. W efekcie wydana zostaje rekomendacja mająca na celu ich ograniczenie;
  • zarządzanie ryzykiem jako proces, który wymaga stworzenia odpowiednich procedur i struktur monitorujących ryzyko. W tym przypadku o skuteczności decyduje ciągłość działań, co pozwala natychmiastowo zdiagnozować zagrożenia oraz wdrożyć działania naprawcze.

Które podejście jest lepsze? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że audyt, ponieważ jest to rozwiązanie tańsze oraz łatwiejsze w przeprowadzeniu. Wadą jest jednak w tym przypadku fakt, że zagrożenia powstają również w okresie pomiędzy poszczególnymi audytami. W praktyce skuteczniejsze okazuje się zarządzanie procesowe, ponieważ zbudowanie odpowiednich struktur dotyczących zarządzania bezpieczeństwem pozwala monitorować je bez przerwy, a co za tym idzie skutecznie minimalizować zagrożenia.

Jak zbudować skuteczny proces zarządzania ryzykiem?

Proces zarządzania ryzykiem można podzielić na 4 etapy, dzięki czemu można skutecznie je minimalizować. Wyróżnia się więc:

  • identyfikację ryzyka - czyli działania mające na celu zdiagnozowanie potencjalnych zagrożeń, a następnie zarejestrowanie ich oraz opisanie;
  • analizę ryzyka - wykonuje się ją w celu określenia prawdopodobieństwa wystąpienia konkretnych zdarzeń oraz ich konsekwencji;
  • planowanie reakcji na ryzyko - czyli odnalezienie optymalnej zależności pomiędzy kosztami redukcji ryzyka, a jego skutkami. Pozwala to wdrożyć najbardziej optymalny model działania z punktu widzenia przedsiębiorstwa;
  • monitorowanie oraz kontrolę ryzyka - etap obejmujący obserwację zdiagnozowanych wcześniej ryzyk, weryfikację skuteczności reakcji na nie oraz monitorowanie osiągnięcia zamierzonego celu.

Skuteczne zarządzanie ryzykiem to jedno z najważniejszych zadań, które stoją przed przedsiębiorcami. Wdrożenie uporządkowanego procesu pozwala odpowiednio wcześnie zdiagnozować ryzyko, a następnie zastosować optymalne rozwiązanie mające na celu jego zminimalizowanie, co jest kluczem do efektywnego działania firmy.