Często słyszymy, że powodem, dla którego młode matki nie wracają do pracy są problemy z miejscem dla dziecka w przedszkolu. Mając świadomość, że dobry biznes powinien zaspokajać potrzeby pomysłem może być utworzenie przedszkola. Jak to zrobić? Jakie warunki należy spełnić by prowadzić przedszkole? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega prowadzenie przedszkola?

Przedszkole to wyspecjalizowana placówka, która zajmuje się opieką oraz wychowywaniem dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W niektórych przypadkach edukację w przedszkolu może zacząć dziecko, które ukończyło 2,5 roku, a w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego pobyt w przedszkolu można przedłużyć maksymalnie do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą one 9 lat.

Podstawą działalności przedszkola jest realizowanie programów wychowania uwzględniających podstawę programową dla dzieci w tym wieku. Jest to więc placówka, która nie tylko sprawuje opiekę nad dziećmi, ale prowadzi również działalność wychowawczo edukacyjną. Przedszkola mogą być placówkami publicznymi oraz niepublicznymi, w przypadku których za uczęszczanie dziecka na zajęcia należy zapłacić. Warto jednak mieć świadomość, że niepubliczne przedszkola mogą ubiegać się o dofinansowania z gminy, które mogą sięgnąć nawet 75%. Uzyskanie dopłat sprawia, że rodzice ponoszą mniejsze opłaty, w związku z czym łatwiej zachęcić ich do skorzystania z oferty własnej placówki, a co za tym idzie zwiększyć zyski. Warto również wiedzieć, że poza przedszkolami zadania wychowawczo-edukacyjne dla dzieci mogą być realizowane w:

  • punktach przedszkolnych, gdzie zajęcia prowadzone są przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez zarządzającego placówką;
  • zespołach wychowania przedszkolnego, gdzie zajęcia prowadzone są przez cały rok szkolny w niektóre dni tygodnia, z wyjątkiem przerw ustalonych przez zarządzającego placówką.

Warunki jakie należy spełnić, by móc prowadzić przedszkole

Chcąc prowadzić przedszkole należy spełnić określone warunki, które mają na uwadze dobro uczęszczających dzieci. Wymagania te dotyczą zarówno lokalu, w którym będzie prowadzone nauczanie przedszkolne, jak i wyżywienia, czy przepisów pożarowych. W przypadku wymagań lokalowych wytyczne znajdują się w w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, które jest ogólnodostępne w Internecie. Należy również pamiętać, że zapewnienie wyżywienia w przedszkolu jest obowiązkowe, a w przypadku posiadania samodzielnej kuchni jej funkcjonowanie należy uzgodnić z sanepidem.

Jak założyć przedszkole?

Samo założenie przedszkola niczym nie różni się od startu z innym biznesem, w związku z czym należy:

  • wybrać formę prawną dla działalności przedszkola - należy jednak pamiętać, że prowadzenie niepublicznego przedszkola jako osoba fizyczna nie jest działalnością gospodarczą, w związku z czym nie wymaga wpisu do CEIDG. Należy je jednak zgłosić w urzędzie gminy lub miasta. Inną możliwością jest prowadzenie przedszkola w formie spółki z o.o. lub akcyjnej;
  • wybrać formę opodatkowania - na tych samych zasadach, co w przypadku innych działalności;
  • wybrać kod PKD określający typ działalności - w przypadku przedszkola będzie to 85.10.Z - Wychowanie przedszkolne;
  • wybrać biuro księgowe, które zajmie się rozliczeniami działalności - posiadając odpowiednią wiedzę można to również robić samemu;
  • zarejestrować działalność - zgodnie z wybranym typem działalności;
  • otworzyć firmowe konto bankowe - posłuży ono do rozliczeń z partnerami biznesowymi oraz rodzicami.

Utworzenie przedszkola to sposób na biznes nie tylko dla osób, które zamierzają na co dzień pracować z dziećmi. Tego typu działalność można prowadzić zatrudniając wykwalifikowane osoby, a samemu skupiając się na rozwoju placówki.