Wszelkie kwestie związane z ewidencją na cele podatku od towarów i usług (VAT) od lat są przedmiotem ożywionej dyskusji wśród przedsiębiorców. Każdego roku wydaje się wiele interpretacji podatkowych dotyczących spraw związanych z właściwą ewidencją VAT. Jedną z podstawowych procedur w tym zakresie możliwość odliczenia wartości podatku we właściwym terminie. Do kiedy można odliczyć VAT z faktury kosztowej?

VAT naliczony na fakturze zakupowej (kosztowej)

Nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej — niezależnie od branży, w jakiej działa dana firma — jest ponoszenie kosztów. Są to zazwyczaj wydatki na zakup towarów czy usług księgowych, informatycznych, prawnych itp.

Jeśli przedsiębiorca ma status czynnego podatnika VAT, może on odliczyć wartość podatku z faktury zakupowej (jest to tzw. VAT naliczony). Kwoty z tego tytułu pomniejszają wysokość zobowiązań przedsiębiorcy z tytułu VAT.

Do kiedy można odliczyć VAT z faktury kosztowej?

Ważne zmiany w tym zakresie wprowadzono w ostatnich latach w ramach tzw. pakietu Slim VAT, czyli zestawu zmian dla przedsiębiorstw będących czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Począwszy od 2021 roku, mogą oni odliczyć wartość VAT z faktury w ciągu:

  • trzech kolejnych miesięcy po miesiącu, w którym dokonano zakupu usługi/produktu lub otrzymano daną fakturę zakupową (przed zmianami z 2021 roku okres ten był krótszy i wynosił jedynie dwa miesiące). Zasada ta dotyczy przedsiębiorców rozliczających się w okresach miesięcznych,
  • dwóch następnych kwartałów po kwartale, w którym dokonano zakupu usługi/produktu lub otrzymano fakturę. Reguła ta obowiązuje w przypadku podmiotów rozliczających się kwartalnie (małych podatników VAT).

Czy można odliczyć VAT z faktury kosztowej otrzymanej po terminie?

Podczas prowadzenia działalności często zdarza się, że przedsiębiorca otrzymuje fakturę zakupową z opóźnieniem. Może to wynikać np. z roztargnienia sprzedawcy. Co należy zrobić w sytuacji, gdy faktura kosztowa została otrzymana po ustawowym terminie na odliczenie VAT (czyli na przykład dopiero po sześciu miesiącach)? Czy w takiej sytuacji odliczenie VAT naliczonego i zmniejszenie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług nie jest możliwe?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Przedsiębiorca nie może odliczyć VAT naliczonego w miesiącu otrzymania faktury. Ma on jednak prawo wybrać inne rozwiązanie, tj. skorygować złożoną deklarację JPK_V7 za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Odliczanie VAT z faktury. Podsumowanie

Prawidłowe odliczanie podatku VAT z faktury zakupowej to ważny aspekt w pracy działów księgowo-podatkowych. Organy kontrolne urzędu skarbowego podczas przeprowadzanej kontroli rzetelnie weryfikują poprawność działań w tym zakresie.

Oczywiście, taki stan rzeczy nie oznacza jeszcze, że odliczenie podatku naliczonego VAT we właściwym terminie to jedyna kwestia, o jaką należy zadbać. Wręcz przeciwnie: ustawa o podatku od towarów i usług nieprzypadkowo jest uznawana za jeden z bardziej skomplikowanych przepisów podatkowych. Kolejne z kwestii, o które szczególnie muszą dbać przedsiębiorcy, to między innymi:

  • sporządzenie i wysyłka Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK),
  • ustalenie kursu walutowego w przypadku faktur od kontrahenta zagranicznego,
  • weryfikacja, czy kontrahent posiada status czynnego podatnika VAT.