Utworzenie spółki prawa handlowego (w tym na przykład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) wymaga nie tylko rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS. Oprócz tego należy dokonać także pozostałych czynności rejestracyjnych. Należy do nich na przykład złożenie formularza NIP-8. Jak wypełnić NIP-8 i jakie podmioty są do tego zobowiązane? Jakie informacje należy umieścić w tej deklaracji?

NIP-8 - jakie dane zawiera?

Dokument NIP-8 należy złożyć po dokonaniu rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Cel takiego działania jest bardzo prosty: przekazanie odpowiednim organom uzupełniających informacji na temat działalności gospodarczej. To właśnie dlatego prawidłowo wypełniony NIP-8 zawiera między innymi takie dane jak:

 • wykaz rachunków bankowych spółki,
 • adres dla przechowywanej dokumentacji księgowej,
 • dane kontaktowe,
 • dane kontaktowe wspólników,
 • szacunkowa liczba etatów w przedsiębiorstwie,
 • powierzchnia gospodarstw i użytków rolnych (jeśli dany podmiot posiada takie składniki majątku),
 • przeważający kod PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności).

Kiedy należy dokonać złożenia formularzu NIP-8? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta: w ciągu 21 dni od dnia dokonania wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Z kolei w sytuacji, w której np. przedsiębiorca zagraniczny zamierza otworzyć filię swojej firmy w Polsce i odprowadzać z tego tytułu składki społeczne, obowiązek powstaje w ciągu zaledwie 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Formularz NIP-8 a aktualizacja informacji

Aktualizowanie danych zamieszczonych w NIP-8 jest obowiązkowe. Obligatoryjne jest dokonanie tego w terminie 7 dni od wystąpienia danego zdarzenia, w tym np. zmiany adresu siedziby działalności gospodarczej. W przeciwnym razie należy liczyć się z karą grzywny.

Formularz NIP-8. Jak można go wysłać?

Obecnie można wysłać deklarację rejestracyjną NIP-8 na trzy sposoby, to znaczy:

 • podczas osobistej wizyty we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym,
 • poprzez wysyłkę papierowego dokumentu drogą pocztową,
 • elektronicznie, z użyciem Portalu podatkowego prowadzonego przez Ministerstwo Finansów. Uwaga! Aby wypełniony w ten sposób dokument mógł zostać poprawnie złożony, należy opatrzyć go podpisem kwalifikowanym.

Szeroki wybór rozwiązań w tym zakresie pozwala początkującemu przedsiębiorcy na elastyczność działań. Dzięki uniknięciu osobistej wizyty w urzędzie można zaoszczędzić niezbędny na realizację innych działań, w tym na przykład na nawiązywanie cennych kontaktów biznesowych.

Formularz rejestracyjny NIP-8 nie tylko dla spółek prawa handlowego

Jeśli chodzi o deklarację rejestracyjną NIP-8, to obowiązuje ona nie tylko w przypadku zakładania spółki. Także twórca fundacji — fundator — jest zobligowany do zgłoszenia danych uzupełniających do Urzędu Skarbowego.

Czynność tę należy wykonać w czasie 21 dni od momentu, w którym dokonano rejestracji nowego podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgłoszenie NIP-8 dla fundacji powinno zawierać między innymi następujące rodzaje informacji:

 • numer rachunku bankowego,
 • moment powstania obowiązku opłacania składek z tytułu ZUS,
 • miejsce, w którym będzie przechowywana dokumentacja księgowa.