Leasing samochodu osobowego to rozwiązanie, które oznacza dla przedsiębiorcy wiele atutów. Finansowanie za pomocą leasingu pozwala na rozwój działalności biznesowej bez angażowania znacznych środków pieniężnych w krótkim czasie. Oczywiście, należy przy tym pamiętać o aspektach podatkowych i księgowych. Jednym z wyzwań, które stoją przed przedsiębiorcami, jest naliczenie amortyzacji w przypadku wykupu.

Wykup samochodu osobowego z leasingu — na czym to polega?

Umowa leasingowa jest zawierana na określony czas (zazwyczaj jest to kilka lat). Zakłada ona udostępnienie — za wcześniej ustaloną opłatą — rzeczy ruchomej, w tym np. samochodu osobowego. Po jej zakończeniu (jest tak w sytuacji, gdy korzystający wybrał leasing finansowy) pojazd staje się formalnie własnością leasingobiorcy.

Z kolei w przypadku leasingu operacyjnego przedmiot umowy pozostaje własnością leasingodawcy. Z drugiej jednak strony po zakończeniu trwania umowy możliwy jest wykup leasingowanego samochodu.

Aby móc to zrobić, przedsiębiorca korzystający z leasingu jest zobligowany do wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu wykupu. Zazwyczaj nie jest ona wysoka (czasem wynosi symboliczny 1% wartości umowy), aczkolwiek niektóre spośród firm leasingowych wymagają znacznie wyższych kosztów.

Podczas podejmowania decyzji o wykupie samochodu osobowego z leasingu warto jednak zwracać uwagę nie tylko na wysokość kwoty wykupu, ale także na kwestie księgowe, w tym m.in. sposób naliczania odpisów amortyzacyjnych.

Wykup samochodu osobowego z leasingu a amortyzacja

Po wykupieniu samochodu osobowego przez przedsiębiorcę auto staje się własnością firmy. W związku z tym należy postępować z nim tak samo, jak ma to miejsce w przypadku innych elementów majątku przedsiębiorstwa. A zatem sposób postępowania przedsiębiorcy jest uzależniony od wartości wykupionego samochodu.

W sytuacji, gdy wartość auta wykupionego z leasingu przekracza 10 000 złotych, przedsiębiorca jest zobowiązany do naliczania odpisów amortyzacyjnych. Podatnik ma do wyboru m.in. następujące metody amortyzacji:

  • liniowa — taki sposób działania polega na dokonywaniu comiesięcznych odpisów w takiej samej wysokości (można odpisać maksymalnie 20% wartości auta w ciągu roku),
  • przyspieszona — w wariancie tym dokonuje się zwiększonych odpisów amortyzacyjnych (mogą być one nawet dwa razy wyższe niż w przypadku amortyzacji liniowej). Metoda ta jest stosowana np. w sytuacji, gdy pojazd jest silnie eksploatowany w działalności gospodarczej.

W takim wariancie to odpisy amortyzacyjne, a nie wydatek z tytułu wykupu, stanowią koszty na cele podatkowe. Naliczanie amortyzacji należy rozpocząć w miesiącu oddania pojazdu do użytku.

Jeśli samochód poleasingowy jest wart mniej niż 10 000 złotych, przedsiębiorca może potraktować wykup auta jako jednorazowy koszt uzyskania przychodu. Oczywiście, w takim przypadku wciąż możliwe jest wprowadzenie samochodu do ewidencji środków trwałych i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.