Idealnym rozwiązaniem byłoby oparcie współpracy biznesowej wyłącznie na wzajemnym zaufaniu. Z drugiej jednak strony wszędzie tam, gdzie w grę wchodzą transakcje gospodarcze na znaczne kwoty, konieczne jest nie tylko zaufanie, ale także kontrola uczciwości partnera w biznesie. To właśnie dlatego obecnie obowiązujące przepisy prawne nakładają — w określonych sytuacjach — obowiązek weryfikacji statusu podatnika VAT kontrahenta.

Dlaczego weryfikacja podatnika VAT czynnego jest niezbędna?

W dniu 1 września 2019 roku wprowadzono w Polsce obowiązek korzystania z tzw. Białej listy podatników VAT. Rozwiązanie to ma na celu zwiększyć poziom bezpieczeństwa transakcji i rozliczeń. Wskutek funkcjonowania Białej listy ma zwiększyć się skuteczność poboru należności z tytułu podatku VAT.

Należy korzystać z Białej Listy w dniu dokonywania przelewu bankowego. Obowiązek korzystania z Białej listy powstaje w przypadku transakcji o wartości przekraczającej 15 000 złotych. W przypadku przelewu na niewłaściwy rachunek bankowy należy powiadomić o tym w ciągu 3 dni naczelnika Urzędu Skarbowego. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwe zaliczenie wydatku do kosztów podatkowych.

Biała lista podatników VAT, czyli jak w prosty sposób zweryfikować status kontrahenta?

Nie powinno nikogo zaskakiwać, że przedsiębiorcy są sceptyczni wobec obowiązku weryfikacji statusu podatnika VAT partnera handlowego. Twierdzą oni, że w biznesie liczy się szybkość działania, a wykonywanie takich formalnych obowiązków jak np. weryfikacja podatników może skutecznie odciągać przedsiębiorcę od rozwijania firmy.

W takiej sytuacji dobrą informację dla przedsiębiorców stanowi informacja, że sprawdzanie statusu VAT nie jest niczym trudnym. Zadanie to można zrealizować z użyciem rządowej wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej www.podatki.gov.pl. Aby uzyskać niezbędne informacje, należy wprowadzić jedną z informacji na temat przedsiębiorstwa:

  • numer REGON,
  • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  • nazwa działalności gospodarczej (konieczne jest wpisanie co najmniej 5 znaków),
  • numer rachunku bankowego.

Domyślnie ustawiony czas, na który ma zostać sporządzony raport, to dzień aktualny, ale istnieje również możliwość wybrania daty z przeszłości.

Obsługa wyszukiwarki jest intuicyjna. Dzięki temu wykonanie weryfkacji nie powinno zająć więcej niż kilka minut.

Weryfikacja podatnika VAT czynnego. Podsumowanie

Przedsiębiorcy na co dzień korzystają z metod pozwalających na weryfikację, czy ich obecny lub potencjalny kontrahent posiada status czynnego podatnika VAT. Należy jednak pamiętać, że za pomocą narzędzi online można pozyskać także takie informacje jak na przykład:

  • rodzaj wykonywanej działalności (można to sprawdzić poprzez analizę kodów z Polskiej Klasyfikacji Działalności wybrany przez firmę),
  • adres siedziby działalności gospodarczej,
  • rzetelność danego przedsiębiorcy w regulowaniu zaciągniętych zobowiązań,
  • lista udziałowców w firmie,

oraz wiele innych. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie ryzyka współpracy biznesowej z nieuczciwym kontrahentem.