Umieszczanie reklam na samochodach firmowych przez podatnika jest dobrym sposobem na zwiększenie rozpoznawalności prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Wraz ze wzrostem ilości samochodów na polskich drogach, rośnie również liczba reklam na nich zamieszczanych. Podatnik może reklamować swoją firmę w ten sposób, ale czy wydatki poniesione na ten cel można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy istnieją ograniczenia co do formy takiej reklamy? Sprawdźmy, czy reklama na firmowym samochodzie może być ujęta w kosztach podatkowych!

Reklama na firmowym samochodzie

Przepisy wprost nie definiują pojęcia reklamy, jednak w wersji słownikowej jest to działanie zachęcające potencjalnych klientów do korzystania z usług lub zakupu towarów, przykładowo: ogłoszenie, film, plakat itp.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Zgodnie z art. 23 wśród kosztów nie należących do kosztów uzyskania przychodów nie znajdziemy wydatków ponoszonych na reklamę. Zatem obecne zasady pozwalają na zaliczanie ich do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli są związane z działalnością, służą uzyskaniu przychodów oraz są odpowiednio udokumentowane. W przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów koszty te należy ewidencjować, jako pozostałe wydatki w kolumnie 13.

Reklama na firmowym samochodzie w kosztach podatkowych

Polskie prawo również nie reguluje jednoznacznie kwestii oznaczania pojazdów reklamami, jednak istnieją pewne ograniczenia w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Wedle art. 60 zabronione jest:

  • zakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne;

  • ozdabiania tablic rejestracyjnych oraz umieszczania z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów, które ograniczają czytelność tych tablic;

  • umieszczania na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany.

Reklama na firmowym samochodzie nie może także powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu oraz powodować jego niestabilność. Nie powinna ograniczać widoczność i utrudniać kierowanie samochodem.