Choć mówiąc o biznesie, mamy zazwyczaj na myśli globalne korporacje o wielomilionowych zyskach, to rzeczywistość wygląda nieco inaczej — motorem napędowym gospodarki jest sektor MŚP obejmujący mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego niemal połowa produktu krajowego brutto w Polsce jest wytwarzana właśnie przez podmioty wchodzące w skład MŚP.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa — kryteria przynależności

Często można spotkać się z określeniami typu: mała firma, niewielka działalność gospodarcza czy mikroprzedsiębiorstwa. Co jednak właściwie oznaczają tego typu pojęcia? Poniżej znajdują się kryteria, po których spełnieniu można uznać dany podmiot za członka sektora MŚP.

Czynniki, które decydują o tym, czy dana działalność gospodarcza jest firmą mikro, małą lub średnią, to liczba etatów oraz wartość rocznego obrotu/aktywów. Zgodnie z tą klasyfikacją przedsiębiorstwo:

  • mikro zatrudnia nie więcej niż 10 pracowników, a jego przychody lub majątek nie przekraczają równowartości 2 milionów euro,
  • małe zatrudnia więcej niż 10, ale mniej niż 50 pracowników, zaś jego przychody ze sprzedaży lub majątek nie przekraczają równowartości 10 milionów euro,
  • średnie zatrudnia między 50 a 249 pracowników, a jego przychody/aktywa nie przekraczają równowartości 50 milionów euro.

Jak widać, sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce jest dość pojemną grupą. Zaliczają się do niego zarówno specjaliści, którzy pracują w ramach B2B i nie zatrudniają pracowników, jak również prężnie rozwijające się przedsiębiorstwa transportowe itd.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa — bariery rozwoju

Ważnym problemem, z którym mierzy się większość podmiotów z grupy MŚP, stanowią liczne bariery rozwoju. Mogą mieć one różny charakter w przypadku poszczególnych przedsiębiorstw, aczkolwiek najczęściej mówi się o przeszkodach natury finansowej i braku nowoczesnych technologii.

Bariera finansowa oznacza, że zbyt skromne środki nie pozwalają firmom na szybki rozwój, pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników czy prowadzenie zakrojonej na szeroką skalę kampanii marketingowej. Sprawia to, że firma — nawet jeśli realizuje swoje usługi na odpowiednim poziomie — może mieć poważne problemy z dalszą ekspansją i zwiększaniem udziału w rynku.

Istotnym czynnikiem jest także ograniczony dostęp do nowoczesnych technologii i/lub innowacji. Podczas gdy największe przedsiębiorstwa mają dzięki swoim finansom dostęp do know-how czy nowoczesnych technologii pozwalających na automatyzację i obniżenie kosztów, mniejsze podmioty muszą skupiać się na wytwarzaniu towarów i usług mniej wyspecjalizowanych.

Księgowość dla sektora MŚP

Bariera finansowa sprawia, że prowadzenie księgowości we własnym zakresie przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP nie zawsze jest możliwe. Na szczęście, na rynku dostępnych jest wiele interesujących rozwiązań w tym zakresie. Aby zoptymalizować procesy związane z prowadzeniem księgowości, warto skorzystać np. z programu do fakturowania online.

Pozwala on zaoszczędzić czas (wizyty w placówkach tradycyjnych biurach rachunkowych stają się już reliktem przeszłości) i stanowi wygodne rozwiązanie. Księgowość online oferuje m.in. możliwość sprawdzenia finansów firmy za pośrednictwem urządzenia mobilnego.